SNF:s ”nya” hemsida

Idag lanseras Svenska Numismatiska Föreningens (SNF:s) ”nya” hemsida med dunder och brak!  … – Ja, det har varit åska här hela dagen. 😉

Webbdesignen är signerad Lennart Castenhag – innehållet i stora delar inkopierat från gamla hemsidan.

Syftet med det nya utseendet är enligt hemsidan: ”att göra det enklare hitta informationen samt att göra det möjligt att lägga in ytterligare inform(a)tion via kompletterande menyknappar”.

Mest upphetsad blir man när man läser rubriken ”Ungdomshörnan” under fliken Nyheter … men även här är det (hittills) mest inkopierad gammal skåpmat – knappast författat med barn och ungdom som målgrupp. Kommer osökt att tänka på ordspråket; ”Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin”.  – Här finns stora möjligheter till förbättringar!

Länkar (internets byggstenar) tar man nu upp som en egen flik – men dessvärre utan länkar!? – Bara samma gamla hänvisning till en medlem med ett mycket personligt färgat urval av dylika. – Kanske snart dags att göra en egen länkförteckning …?

När jag läser vidare hittar jag emellertid lite nytt material om mynttyper och varianter … och då kommer jag istället att tänka på Sten Törngren – och en ordväxling i Zürich 1989. Minns inte den exakta ordföljden, men det handlade om ”experter”, lärande och den famösa gyllen 1528. – Mitt snabba; – ”Visst, men man vill ju inte lära sig fel heller”, renderade ett stort skratt och ett lika snabbt; – ”Bra! – Det skall du ha en krona för!”. 🙂

Någon interaktivitet finns tyvärr inte alls på SNF:s ”nya” webb. Möjligen kan man skönja en ambition därom?  – ”Föreningens webbplats är vårt ansikte utåt och behöver därför vara tilltalande och lättnavigerad. Den måste också ”leva” och förändras, vilket ställer krav på medlemmarna att aktivt delta i diskussionen om vad webbplatsen skall användas till och hur den skall utvecklas”.  – Vi får vänta och se …

P.S.  Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT) hittar du fortfarande lättast via Kungliga Myntkabinettets (KMK) hemsida … även om den dröjer betänkligt även där.

Föreningsdöden …?

Idag landade decembernumret av Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT 8-2012) samt kallelsen till Göteborgs Numismatiska Förenings (GNF:s) decembermöte, måndagen den 10/12, i vår rimfrostbeprydda brevlåda.

Både SNF och GNF strävar på – var och en på sitt sätt.
Man kan konstatera att det är tur att vi har storsamlarnas stiftelser (Sven Svensson och Gunnar Ekström) som i varje fall plockar upp notan efter SNT – annars hade det minsann inte varit mycket att hänga i granen. Tack Sven & Gunnar!  – Och för att vara extra generös när vi nu närmar oss advent och jul … Tack Lars, Bengt, Monica, Ian och Eva m.fl. för att ni fortsätter skriva!

På GNF:s kommande myntauktion ”slår man på stort” redan från början! Auktionens ”toppnummer” är utrop A1 … trumvirvel … Kalle dussins 1 Daler SM 1718, ”Flink och Färdig” i kvalitet 1/1? – utrop 80 kr. Är du köpsugen så hittar du PDF-listan här.

I kallelsen informerar ordföranden Bo Nordell, i vanligt ordning, om internet och föreningens hemsida. Men det stannar tyvärr alltid vid detta. Det verkar inte finnas några idéer eller ambitioner? Kanske har man resignerat? Därefter konstateras att ”just nu råder det brist på material till våra auktioner” och ”vi är i skriande behov av hjälp till våra auktioner”. Lite längre ner på sidan kan man se att senaste auktionen gick precis som det brukar – hälften blev osålt – prisnivåerna varierade mellan 10 kr och 170 kr.

Håller våra myntklubbar på att dö? – Eller har de kanske redan gjort det? Går det att göra något åt det? – Och i så fall vad? Kanske redan för sent? Orkar någon bry sig?

Även om vi nu kan se fram emot den traditionella numismatiska frågesporten med Rolf Sandström vid nästa möte – och dennes föredrag; ”Mitt liv som myntsamlare”, tror jag att Sveriges myntklubbar måste bli MYCKET mera aktiva på nätet om de skall ha någon chans att överleva. Stencilerade listor hör 1950-talet till. Man MÅSTE modernisera sig!

Med tillönskan om en trevlig helg!