SNF:s ”nya” hemsida

Idag lanseras Svenska Numismatiska Föreningens (SNF:s) ”nya” hemsida med dunder och brak!  … – Ja, det har varit åska här hela dagen. 😉

Webbdesignen är signerad Lennart Castenhag – innehållet i stora delar inkopierat från gamla hemsidan.

Syftet med det nya utseendet är enligt hemsidan: ”att göra det enklare hitta informationen samt att göra det möjligt att lägga in ytterligare inform(a)tion via kompletterande menyknappar”.

Mest upphetsad blir man när man läser rubriken ”Ungdomshörnan” under fliken Nyheter … men även här är det (hittills) mest inkopierad gammal skåpmat – knappast författat med barn och ungdom som målgrupp. Kommer osökt att tänka på ordspråket; ”Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin”.  – Här finns stora möjligheter till förbättringar!

Länkar (internets byggstenar) tar man nu upp som en egen flik – men dessvärre utan länkar!? – Bara samma gamla hänvisning till en medlem med ett mycket personligt färgat urval av dylika. – Kanske snart dags att göra en egen länkförteckning …?

När jag läser vidare hittar jag emellertid lite nytt material om mynttyper och varianter … och då kommer jag istället att tänka på Sten Törngren – och en ordväxling i Zürich 1989. Minns inte den exakta ordföljden, men det handlade om ”experter”, lärande och den famösa gyllen 1528. – Mitt snabba; – ”Visst, men man vill ju inte lära sig fel heller”, renderade ett stort skratt och ett lika snabbt; – ”Bra! – Det skall du ha en krona för!”. 🙂

Någon interaktivitet finns tyvärr inte alls på SNF:s ”nya” webb. Möjligen kan man skönja en ambition därom?  – ”Föreningens webbplats är vårt ansikte utåt och behöver därför vara tilltalande och lättnavigerad. Den måste också ”leva” och förändras, vilket ställer krav på medlemmarna att aktivt delta i diskussionen om vad webbplatsen skall användas till och hur den skall utvecklas”.  – Vi får vänta och se …

P.S.  Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT) hittar du fortfarande lättast via Kungliga Myntkabinettets (KMK) hemsida … även om den dröjer betänkligt även där.