Sju lärorika år med Myntbloggen.se!

Det är inte klokt vad tiden går. För någon vecka sedan firade Myntbloggen sju år! – Sju år!? Tycker inte det känns länge sedan jag skrev mitt första inlägg … men nu börjar det närma sig 500 artiklar! Otroligt! Och antalet illustrationer … har jag för länge sedan tappat räkningen på. Nedan en bild! – och några rader från ett av de allra första blogginläggen på Myntbloggen.se:

Elias Brenner (1647-1717) brukar kallas den svenska numismatikens fader. Praktverket över hans samling utkom första gången 1691 (under Karl XI), men blev mera allmänt spritt först efter Nils Keders (1659-1735) utökade 2:a upplaga 1731 (under Fredrik I). I denna upplaga finns bl.a. Olof Skötkonungs nyligen upptäckta mynt med, liksom en del feltolkade mynttyper som senare blev föremål för förfalskare. För eftersom de fanns med i Brenner så åtråddes de av samlare. Idag betraktar vi dem som kuriösa fantasimynt från numismatikens begynnelse. Brenner var inte bara myntsamlare, han var illustratör, kopparstickare och miniatyrmålare också. Ja, till och med myntdesigner! Karl XII:s 1/6 Öre SM 1707-08 är formgivet av just Brenner.

Arvid Karlsteen (1647-1718), den svenska medaljkonstens fader, föddes samma år som Brenner. Fadern kom från Dalsland och sina första lärospån gjorde han vid kopparmyntet i Avesta på 1660-talet. Ett par decennier senare stod han på toppen av sin karriär och har bland mycket annat utfört flera fina medaljer över den numismatiskt intresserade Karl XI (1655-1697). Under Karl XII:s sista levnadsår gick han bort och ersattes av schweizaren Johan Carl Hedlinger (1691-1771) – vår mest berömde mynt- och medaljgravör. Båda dessa mästergravörer hade ett tätt samarbete med Nils Keder, som spelade en viktig roll i tidig svensk numismatik.

Tiden går alldeles för fort. Det är snart 50 år sedan undertecknad började samla mynt. Och drygt 40 år sedan jag började handla med numismatiska objekt. Myntauktioner har arrangerats i olika former under en hel generation (33 år) och det är ett kvartssekel (25 år) sedan Mynttidningen startades. Att man fortfarande är så ung och vital är smått fantastiskt … 😉

Hör och häpna! Vi har till och med en FaceBook-sida! Välkommen in!