Kopparmynt

Drottning Kristinas (Christinas) fyrkar (1/4-öringar) 1633-1654.

Valsverkspräglade i Nyköping 1633-36, Säter 1635-42 och Avesta 1644-54.

I det snart 150 år gamla referensverket ”Hallborg & Hartmann” (NM VIII, Stockholm 1883), fördelas drottning Kristinas 1/4-öringar, inte i första hand på de tre myntorterna, utan på respektive årtal. Därefter görs en ganska inkonsekvent ”typindelning”, där årtalets placering på årgångarna 1633-34 (Nyköping) samt 1644 (Avesta) överordnas såväl myntort som myntordning och krontyper. Följden blir bland annat att de kungliga kronorna på årtalssidorna blandas och dyker upp huller om buller i förteckningen.

Nästan hundra år senare, i Antikören auktionskatalog 13-14, 1993, lanserades en ny uppställning, där vi istället satte krontyperna som utgångspunkt. Först kungakronorna (eftersom de är färre) och därefter sveakronorna. Allt för att förstå och beskriva myntgruppens förändringar, utvecklingen och kronologi. Genom att utgå från dessa undertyper kan man också sortera in respektive varianter och variationer på rätt ställe.

Det finns en rad olika kriterier man skulle kunna tänka sig att använda för att indela och rangordna Kristinas fyrkar. Exempelvis de tre olika myntorterna. Med eller utan Markus Kocks myntmästarmärke (pilsköld). Tre olika myntordningar (vikter). Två olika gravörer med helt olika stilar. Romersk eller arabisk 1:a i valörbeteckningen. Fyra till fem olika årtalsplaceringar. Med eller utan punkter i årtalet, antal bitecken etc.

Vi har valt att dela in drottning Kristinas 1/4-öringar i sju olika grupper:

 • Grupp 1)  NYKÖPING 1633-34. Sex typer av årtalssidor i fin konstnärlig stil.
 • Grupp 2)  NYKÖPING 1634-36. Grov stil och klumpiga inpunsningar.
 • Grupp 3)  SÄTER 1635-36. Två typer av årtalssidor i fin konstnärlig stil.
 • Grupp 4)  SÄTER 1637-38. Grov stil och klumpiga inpunsningar.
 • Grupp 5)  SÄTER 1640-42. Två typer av årtalssidor i fin konstnärlig stil.
 • Grupp 6)  AVESTA 1644-45. Två typer av årtalssidor i fin konstnärlig stil.
 • Grupp 7)  AVESTA 1653-54. Årtalssidor i fin konstnärlig stil.

Myntort: NYKÖPING 1633-36 (Grupp 1-2).

Enligt myntordningen av den 24 september 1633 skulle 12.800 fyrkar (med ett s.k. remedium av +/- 192 st.) utmyntas av varje skeppund koppar (136 kg), vilket ger en genomsnittlig vikt per mynt på 10,6 gram (med en tolerans av +/- 1,5%).

Grupp 1)  NYKÖPING 1633-34. Med sex typer av årtalssidor i fin konstnärlig stil. Valsarna med största säkerhet graverad av Petter Michelsson.

Typ I.   Smal liljekrona (SLK), årtalet 16-33 nedtill på ömse sidor om skölden (Unik).
Typ II.  Smal liljekrona (SLK), årtalet upptill 1633 och 1634.
Typ III. Korskrona (KK) 1633 och 1634.
Typ IV. 1634-års krona (”Ottosson-krona”) förekommer endast 1634 (XR).
Typ V.  Bred liljekrona (BLK) i fin stil, årtalet nedanför skölden 1634.
Typ VI. Bred liljekrona (BLK) i fin stil 1634 (även Säter 1635).

Krontyper: Gruppen har fyra olika kungliga kronor på årtalssidan; a) Smal liljekrona (SLK), b) Korskrona (KK), c) 1634-års krona (1634K) samt d) Bred liljekrona (BLK).

Åtsidestyper och sveakronor inom grupp 1. NYKÖPING 1633-34.


NYKÖPING 1633-34 (Grupp 1). Fin konstnärlig stil.

1633 – Typ I. Smal liljekrona, årtalet nedtill på ömse sidor om skölden.
#001. Smal liljekrona, romersk I:a i valören. Sveakronor A, liten ros kl. 6.

1633 – Typ II. Smal liljekrona (SLK), årtalet (utan punkter) upptill.
#002. Smal liljekrona, romersk I:a i valören. Sveakronor A, stor ros kl. 6.
#003. Smal liljekrona, romersk I:a i valören. Sveakronor B, stor ros kl. 6.
#004. Smal liljekrona, romersk I:a i valören. Sveakronor AAB, pilsköld kl. 6.
#005. Smal liljekrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor AAB, pilsköld kl. 6.

1633 – Typ III. Korskrona (KK), årtalet (utan eller med punkter*) upptill.
#006. Korskrona, romersk I:a i valören. Sveakronor A, stor ros kl. 6.*
#006a. – Som föregående men med fyra punkter i årtalet .16.-.33.
#007. Korskrona, romersk I:a i valören. Sveakronor B, stor ros kl. 6.*
#007a. – Som föregående men med fyra punkter i årtalet .16.-.33.
#008. Korskrona, romersk I:a i valören. Sveakronor AAB, pilsköld kl. 6.
#009. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor B, stor ros kl. 6.
#010. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor A, pilsköld kl. 6.
#011. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor B, pilsköld kl. 6.
#012. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor AAB, pilsköld kl. 6.

1634 – Typ IIA. Smal liljekrona (SLK), årtalet med två punkter.
#013. SLK, 16.-.34 med punkter, romersk I:a. Sveakronor A, liten ros kl. 6.
#013a – Som föregående men med en rosett mellan två punkter i mitten.
#014. SLK, romersk I:a. Sveakronor A, små rosor kl. 5 och 7 (”utan Mm”).
#015. SLK, romersk I:a. Sveakronor A, fem punkter, *C*, rosett kl. 6.
#015a. – Som föregående men med rosetter vid *R-S* och rosett i mitten.

1634 – Typ IIB. Smal liljekrona (SLK), årtalet utan punkter.
#016. SLK, årtal utan punkter, arabisk 1:a. Sveakronor B, stor ros kl. 6.
#017. SLK, årtal utan punkter, arabisk 1:a. Sveakronor D, pilsköld kl. 6.

1634 – Typ III. Korskrona (KK), årtalet (utan punkter) upptill.
#018. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor A, stor ros kl. 6.
#019. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor B, stor ros kl. 6.
#020. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor A, pilsköld kl. 6.
#021. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor B, pilsköld kl. 6.
#022. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor AAB, pilsköld kl. 6.
#022a. – Som föregående men med varierande vase.
#023. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor C, pilsköld kl. 6.
#024. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor D, pilsköld kl. 6.
#025. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor DDE, pilsköld kl. 6.
#026. Korskrona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor E, pilsköld kl. 6.

1634 – Typ IV. 1634-års krona (1634K), årtalet (utan punkter) upptill.
#027. 1634-års krona, arabisk 1:a i valören. Sveakronor A, pilsköld kl. 6.

1634 – Typ V. Bred liljekrona (BLK), årtalet (.16.34.) nedtill.
#028. Bred liljekrona (BLK), arabisk 1:a. Sveakronor A, stor ros kl. 6.
#029. Bred liljekrona (BLK), arabisk 1:a. Sveakronor C, pilsköld kl. 6.

1634 – Typ VI. Bred liljekrona (BLK), årtalet (.16.34. eller 16 34) upptill.
#030. Bred liljekrona (BLK), arabisk 1:a. Sveakronor A, stor ros kl. 6.
#030a. – Som föregående men utan de tre punkterna i årtalet.
#031. Bred liljekrona (BLK), arabisk 1:a. Sveakronor D, pilsköld kl. 6.
#032. Bred liljekrona (BLK), arabisk 1:a. Sveakronor DDE, pilsköld kl. 6.
#033. Bred liljekrona (BLK), arabisk 1:a. Sveakronor E, pilsköld kl. 6.
#034. Bred liljekrona (BLK), arabisk 1:a. Sveakronor F, pilsköld kl. 6.
#035. BLK, arabisk 1:a. Hybrid grupp 1)(2. Sveakronor H, pilsköld kl. 6.


*

Resterande del av sidan är under utarbetande och kommer succesivt att uppdateras med varianter för respektive typer.

*

Grupp 2)  NYKÖPING 1634-36. Grov stil med klumpiga och ofta osymmetriska inpunsningar. Till namnet okänd gravör (valssnidarassistent).

Typ VII.  Bred liljekrona (BLK) i grov stil 1634 och 1636.
Typ VIII. Smal liljekrona (SLK) i grov stil 1634, 1635 och 1636.

Krontyper: Gruppen har två huvudtyper av kungliga kronor på årtalssidan; a) Smal liljekrona (SLK) och b) Bred liljekrona (BLK), båda i en imiterande grov stil.


Myntort: SÄTER 1635-42 (Grupp 3-5).

Enligt myntordningen av den 24 september 1633 skulle 12.800 fyrkar (med ett s.k. remedium av +/- 192 st.) utmyntas av varje skeppund koppar (136 kg), vilket ger en genomsnittlig vikt per mynt på 10,6 gram (med en tolerans av +/- 1,5%).

Enligt myntordningen av den 13 februari 1638 skulle 10.560 fyrkar (med ett s.k. remedium av +/- 160 st.) utmyntas av varje skeppund koppar (136 kg), vilket ger en genomsnittlig vikt per mynt på 12,9 gram (med en tolerans av +/- 1,5%).

Grupp 3)  Fin stil. Valsarna graverad av Petter Michelsson 1635-36.

 1. Bred, låg liljekrona i fin stil 1635 (även Nyköping 1634).
 2. Bred, hög liljekrona i fin stil 1635.
 3. Bred liljekrona i fin stil 1636 (även 1640-42).
 4. Dubbelbågig krona i fin stil 1636 (jämför 1632 års Säter-kreuzer).

Grupp 4)  Grov stil. Valsarna graverad av okänd gravör 1637-38.

 1. Smal liljekrona i grov stil 1637.
 2. Bred liljekrona i grov stil 1637 (1638).
 3. Bred liljekrona i grov stil 1638 (1637).

Grupp 5)  Fin stil. Punsar (ej alltid inpunsningar) av Petter Mickelsson 1640-42.

 1. Bred liljekrona i fin stil 1640 (1636, 1641-42).
 2. Bred liljekrona i fin stil 1641 (1636, 1640, 1642).
 3. Bred liljekrona i fin stil 1642 (men med allt oskickligare inpunsningar).
 4. Avesta-krona 1642 (som samtliga Avesta-fyrkar 1644-54).

Myntort: AVESTA 1644-54 (Grupp 6-7).

Enligt myntordningen av den 13 februari 1638 skulle 10.560 fyrkar (med ett s.k. remedium av +/- 160 st.) utmyntas av varje skeppund koppar (136 kg), vilket ger en genomsnittlig vikt per mynt på 12,9 gram (med en tolerans av +/- 1,5%).

Enligt myntordningen av den 13 februari 1638 skulle 10.560 fyrkar (+/- 160 st.) utmyntas av varje skeppund koppar (136 kg). Men enligt räkenskaperna skedde utmyntningen fr.o.m. 1653 istället enligt 80 daler SM (2.560 öre SM = 10.240 fyrkar), vilket då istället ger en genomsnittlig vikt per mynt på 13,3 gram (+/- 1,5%).

Grupp 6)  Fin stil. Valsarna graverad av Petter Michelsson 1644-45.

 1. Avesta-krona, årtalet följer övre kanten 1644.
 2. Avesta-krona, årtalet rakt, på ömse sidor om kronan 1644.
 3. Avesta-krona, årtalet rakt, på ömse sidor om kronan 1645.

Grupp 7)  Fin stil. Valsarna graverad av Petter Michelsson 1653-54.

 1. Avesta-krona, årtalet rakt på ömse sidor om kronan 1653.
 2. Avesta-krona, årtalet rakt på ömse sidor om kronan 1654.