Vad engagerar myntsamlare?

För två veckor sedan berörde jag lite hastigt det djupt rotade faktum att det är väldigt ont om myntskribenter – men att det trots allt finns hyggligt med intresserade läsare.

Och nu har jag roat mig med att försöka undersöka vilka ämnen som egentligen engagerar myntsamlare här på Myntbloggen.se …?  – Så här ser topplistan ut:

  • Förfalskningar & bedrägerier på Tradera
  • Köpa på MISAB och sälja på Tradera
  • KMK/SNF och numismatik på Internet
  • Traderas anstötliga horkalsmynt
  • Kvalitetsbedömning & myntbeskrivningar
  • Raritetsbeteckningar & provenienser
  • Felaktigheter i värderingsböcker

Ovanstående är ett tappert försök att kategorisera vilka bloggämnen som renderat flest kommentarer här på Myntbloggen. Generellt så har omkring en fjärdedel (25%) av inläggen (hittills 180 stycken) kommenterats – med upp till 15 kommentarer! Och ger man sig på att försöka sammanfatta vad som engagerar myntsamlare … verkar minsta gemensamma nämnaren vara … – Mynthandel och myntauktioner på internet!?

Om detta sedan sammanfaller med vad läsekretsen önskar läsa om, är en helt annan fråga? Eftersom ”numismatiska artiklar/blogginlägg” kommenteras i så liten grad, är det svårt att sia om intresset för detta.  – Något som naturligtvis kan avhjälpas genom att fler vågar engagera sig, fråga och på olika sätt bidra till en levande diskussion om mynt!
För till skillnad från de flesta andra svenska myntsajter, erbjuder faktiskt Myntbloggen denna gyllene möjlighet att kommentera, fråga och lägga sig i det som skrivs. Här är ALLA välkomna att delta! Internet är perfekt för interaktion! … så börja interagera! ;o)

                   

Då myntsamlandet och numismatiken innehåller en så fantastisk bredd av samlar- och intresseområden är det naturligt att varje samlare har sin/sina specialiteter. Så att medeltidssamlaren mest skriver om medeltidsmynt, variantsamlaren om varianter och SNF:aren om Svenska Numismatiska Föreningen … är ju inte alls konstigt. Själv tycker jag dock att det finns en poäng i att försöka variera sig, eftersom hobbyn bara blir mera intressant ju fler infallsvinklar man får. Så även om det även i fortsättningen kommer att bloggas om aktualiteter, tips, varningar och annat dagsaktuellt … skall jag självfallet också försöka fortsätta producera såväl läckra myntbilder som kåserande texter och mera djuplodande numismatiska bidrag.  – Varierat & dagsaktuellt!  – Alla skall trivas!