Werners Wiktiga Wisdomsord

Idag landade en trevlig överraskning i brevlådan. Katalog nr 2 från ”unge herr Stensgård i Strängnäs” … eller Werners Mynt & Tryck för att vara mera korrekt.

Detta är på intet sätt någon tung eller voluminös publikation – utan ett mycket trevligt ”inspirationspiller”, omfattande endast 38 nummer numismatisk litteratur – och 9 mynt … men förtjänstfullt presenterade i en exklusiv trycksak – utgiven blott i 40 ex. (jag fick #21 – ostraffbart! ;o)).

Som så många erfarna numismatiker före honom, lyfter Werner Stensgård fram nyttan och nödvändigheten av god och omfångsrik numismatisk litteratur – och erbjuder samtidigt hugade spekulanter ett trevligt smörgåsbord av detta. Katalog 2 bjuder också på en föredömlig kronologi, då den inleds med viktig nyttolitteratur – och avslutas med mynt.  – Just i den ordningen bör man förvärva sina numismatiska kunskaper.

Avslutningsvis några visdomsord från Werners förord, värda att begrunda:
”Att bedriva numismatik utan mynt är som att segla utan sjökort.
Att bedriva numismatik utan böcker är som att inte ge sig ut till sjöss alls”.