Hur många ex. finns det?

Det är inte alltid så lätt att tvärsäkert veta hur många exemplar det finns av en viss mynttyp. Mynthandlare och auktionsfirmor försöker väl i bästa fall göra så gott de kan … men som upprepade gånger framhållits av en välkänd dansk numismatiker vid namn Morten Eske Mortensen, så förekommer det också en hel del plagiering av tidigare uppgifter. Det går ju naturligtvis mycket snabbare att skriva av det någon annan skrivit än att göra sin egen research. Sedan kan man alltid ställa sig frågan var man skall dra gränsen för dessa efterforskningar. Mortensen brukar säga att har man inte gått igenom alla auktions-kataloger som finns (i Mortensens bibliotek ;o)) så har man inte gjort tillräckligt. Men detta är i mina ögon mest ett – lite märkligt – sätt att försöka sälja de årsböcker med auktionsnoteringar som denne utger. För varför skall man begränsa sin forskning till ett mer eller mindre selektivt urval av auktionskataloger? Det finns ju rara mynt som både auktionsfirmor och Mortensen missat p.g.a. att det sålts via online-auktion istället för en utvald katalogiserad s.k. offentlig auktion.

På senaste SNF/MISAB-auktionen ägnades två helsidor till lika många Norrköpings-ören 1626. Detta är en mynttyp där 98-99% av alla bevarade exemplar kan beskrivas som SM 104b (4 på bilden t.h.), men där det på senare år dykt upp en rad tidigare okända undertyper. SM 104d (3) är felbeskriven i SM (Sveriges Mynt 1521-1977 av Ahlström, Almer och Hemmingsson), då den anges som ”Unik KMK” trots att KMK saknar den!  Däremot är Wedbergs ex. känt sedan 1912 och har genom åren vandrat runt mellan samlare och handlare enligt följande:
Wedberg > Berghman > Svensson > Ahlström > Tingström > Törngren > Ahlström auk. 21:170 > P-G Carlsson > Törngren.

Så sent som 2002 dök det upp ytterligare ett exemplar av detta mynt på Ahlström auktion 65 (nr 160). Och två auktioner tidigare, på Ahlström auktion 63, 2001 (nr 320) hade det framkommit en helt ny undertyp (2b). Denna saknar GAR i åtsidans fält och har omskriften GVST ADOL DG REX SVECIÆ istället för MONETA NOVA 1 ÖR. Även frånsida är helt annorlunda, med valören i fältet samt omskriften MO NO CIVIT NORCOP 1626 BK istället för CIVIT NORCOPENSIS 1626.  År 2007 slumpade det sig så att två olika exemplar av en hybrid till förgående kom i dagens ljus. Dessa skiljer sig från föregående undertyp genom att åtsidan har både GAR och omskriften GVST ADOL DG REX SVECIÆ (2a). Först sålde Selins Mynthandel i Stockholm ett exemplar i kvalitet 1/1+ på Tradera 2007-08-07 (nr 46129721, såld för 14.000:-) och sedan Nordlinds Mynthandel i och med första Bonde-auktionen 2007-11-23 i kvalitet 01 (nr 292, såld för 33.000:- +20% prov.). Frågan är hur många kända exemplar Mortensen hade i sin databas vid detta tillfälle?  ;o)

Året därpå lyckades undertecknad fynda ett (tidigare okänt?) exemplar av SM 104a, ”Unik KMK”, (1) på Høilands online-auktion i Köpenhamn (beskriven som SM 104b). Denna fanns exv. med på Göteborgs Numismatiska Förenings lilla utställning i samband med myntmässan våren 2009. På hösten samma år bjöds den ut på Tradera och såldes senare som en ”bra julklapp” till en välkänd svensk samlare och numismatisk skribent. Eftersom även detta exemplar lyckades ”smita förbi” de s.k. offentliga auktionerna är det kanske inte så konstigt att både MISAB och Mortensen? missat detta mynt i sina listor. Det är med andra ord inte alltid så lätt att tvärsäkert veta hur många exemplar det finns av en viss mynttyp.

Och har vi nu tur så finns det någon läsare därute i cybertrymden som kan komplettera detta med ytterligare okända exemplar, nya varianter och undertyper . . .