För 30 silverpenningar

Idag anknyter Dick Harrison återigen till numismatiken i sin Historieblogg på Svenska Dagbladet. Harrison besvarar ofta läsarfrågor, och idag rör det sig om följand spörsmål: ”Judas Iskariot skall ha fått 30 silvermynt för att förråda Jesus. I många texter anges att detta pris var identiskt med kostnaden för en slav. Stämmer det? Hur mycket kostade det att köpa en annan människa i forntidens civilisationer?”

I sitt svar nämner Harrison bl.a. att i Mesopotamien kostade en slav i genomsnitt ”mellan 10 och 15 shekel i silver” för 4.200 år sedan. Lite längra fram i texten kan vi läsa: ”I persernas imperium, från 500-talet till Alexander den stores erövring på 300-talet, var priset ännu högre, mellan 90 och 120 shekel för en manlig slav, mellan 60 och 90 för en kvinna”. För att förtydliga lite bör det kanske påpekas att de första mynten kom först omkring 650 f.Kr. (i Lydien) och när det i bloggen talas om SHEKEL är detta inte en existerande myntvalör – utan en vikt- och räkneenhet (som dessutom kunde variera över tid). De äldsta präglade mynten i valören shekel härrör från Fenicien omkring 450 f.Kr. Ordet shekel kommer från det semitiska ”Saqal” som betyder ”att väga”. 1 Shekel = 1/60 Mine = 1/3000 Talent. I Persien kallades shekeln för siglos.

Vi kan t.ex. jämföra med det svenska ÖRET som präglades först 1522, med var en räknevalör (vikt) långt tidigare. När Gustav Vasa lät prägla ettöringar av silver, var finvikten först 2,06 gram, senare sjunkande till 1,10 gram. Det finns en intressant uppgift från år 1240. Då omnämns nämligen att ”lösen för en träl” skall ha kostat ”2 öre i guld” eller ”2 mark i silver”. Eftersom ”1 mark silver” vägde ca 210 gram och förhållandet mellan guld och silver var 8:1 hade alltså ”räkneöret” en vikt på ca 26 gram GULD. Det hade väl vart nåt – ettöringar av guld med ett metallvärde på dryga 9.000 kr per styck.

Svensk mynträkning:  1 Mark = 8 Öre = 24 Örtugar

Med detta i åtanke blir det lättare att förstå varför ordet ÖRE kommer från AUREUS (d.v.s. guld). För när vi nutidsmänniskor tänker på en ettöring, är det väl varken ett guld- eller silvermynt som dyker upp på näthinnan – utan snarare en liten värdelös koppar-peng (1856-1971 präglad i brons) . . . och den yngre generationen har kanske inte ens sett en ettöring? När 50-öringen gick ur tiden den siste september 2010, var den ett litet oansenligt kopparmynt på 3,70 gram. Man kan alltså säga att ”det sista svenska öret” hade ett metallvärde på 1/50 av detta – motsvarande 0,004 kr. Inflationen har med andra ord devalverat det en gång så gyllene – och länge silvriga – öret ganska rejält.

Den vanligaste tolkningen angående vad en ”judaspenning” egentligen var för slags mynt, är utan tvekan en AR-Tetradrachm (silver-shekel), slagen i den feniciska sjö- och handelsstaden Tyros (Tyre), som på åtsidan har ett lagerkrönt porträtt av Melkart (den feniciske motsvarigheten till Herakles) och på frånsidan en örn stående på en skeppsstäv. Dessa silvermynt väger lite över 14 gram och trettio dylika skulle alltså väga ca 420 gram. Man slås då genast av att denna silvermängd är exakt densamma som omtalades för lösen av träl i Sverige år 1240 – ”2 mark i silver” = 420 gram silver.

Lite mera om viktenheten och myntvalören shekel finns att läsa på Wikipedia. Och för dig som vill veta mer om de mynt som brukar kallas ”Judaspenningar” rekommenderas t.ex. en av de stora handlarportalerna för antika mynt, V-Coins. Vill även passa på att rekommendera två utmärkta böcker: Peter Flensborg: ”Numismatisk Leksikon”, utgiven av Dansk Numismatisk Förening 1996 samt Lars O. Lagerqvist: ”Vad kostade det? – Priser och löner från medeltiden til våra dagar”, 6:e upplagan, 2011.

Storleken har ingen betydelse

Gårdagens blogg handlade bl.a. om Theodosius den Store (379-395 e.Kr.) och att hans mynt, trots titeln, inte alltid var så stora. Bildlänken visade ett litet bronsmynt (Ø 14 mm, 1,15 gram) – liggande på en vanlig enkrona. Tyckte du att ”Theos slant” var bland det minsta du sett? – då skall du kika (klicka!) på bilden här intill – så får du se ett av världens minsta mynt; NEPAL. Kathmandu. Bhaskara (1701-1715). AR-Dam. Ø 8 mm, 0,035 gram – d.v.s. 1/33 så tung som Theodosius-pengen. Den givna frågan brukar vara: Hade de inga dammsugare på den tiden?  ;o)

Våra vanliga svenska enkronor (efter 1942) väger ju 7,0 gram per styck (det vet man sedan länge på Posten – men banken använder fortfarande den primitiva och tidsödande metoden att räkna antalet). Viktmässigt motsvarar alltså EN enkrona inte minder än 200 stycken!! nepalesiska silver-dam à 0,035 gram.

Bland de lättaste svenska mynten finner vi diverse s.k. brakteater (ensidiga penningar), bl.a. gotländska W-brakteater, slagna i Wisby ca 1280-1450 – från början i gott silver med mot slutet i princip rena kopparmynt. Den här avbildade väger 0,14 gram – inte mycket, men ändå fyra gånger så mycket som myntet från Nepal. Bland ”minstingarna” bland de moderna tvåsidiga svenska mynten hittar vi till exempel de s.k. ”sillafjällen”. 10 Öre Riksmynt, präglade 1855-73 av Oskar I, Karl XV och Oskar II, med en vikt av 0,85 gram och en diameter på Ø 12,7 mm.

Går man efter diameter och inte vikt, finns det faktiskt ännu mindre mynt. På bilden ovan ses bland annat, nedtill till vänster, en grekisk hemiobol av silver, präglad i Karien (Caria) omkring 400 f.Kr. Den mäter endast 7-8 mm i diameter och väger 0,34 gram. På bilden återfinns också en indisk guld-fanam med diametern 7 mm (0,34 gram) samt en lika indisk silver-chuckram som inte mäter mer än Ø 6 mm (0,37 gram).

Här några exempel på att storleken inte har någon betydelse. Bland de största svenska mynten intar naturligtvis plåtmynten en särställning. Vi lägger alltså en (falsk) 1 Daler SM 1673 i botten. Sedan bygger vi på med ett stort silvermynt och ett dito kopparmynt. Idag är kanske en pampig och vacker Kristina-ettöring av koppar populärare bland myntsamlare än ett dito silver-öre, men på 1600-talet var det nog tvärtom. För nog var 1,23 gram silver lättare att bära med sig än 51,50 gram koppar. Köpkraften var (från början) densamma.

Dagen till ära blev det även ett par gamla hundralappar, med Gustav II Adolf och Regalskeppet Vasa, som bakgrund. Jodå, idag är det exakt 384 år sedan det stolta skeppet sjönk på sin jungfrufärd. – Med det får bli i en annan blogg.

Tyckte du att dagens blogginlägg var lite spretigt? Tja, det är så numismatiken ser ut. Det ena ger det andra och ämnet är precis hur stor som helst. Man kan samla på ALLT, eller välja ut något som man själv tycker verkar extra spännade. Valet är Ditt!

För 1634 år sedan …

Slaget vid Adrianopel den 9 augusti år 378 e.Kr. sägs ha varit början till slutet för det Romerska Riket. Visigoternas rytteri krossade de romerska legionerna och Kejsar Valens (364-378) stupade tillsammans med två tredjedelar av hans armé. Adrianopel (Adrianople/Hadrianopolis) låg i Östra Thrakien, inte så långt ifrån Konstantinopel. Idag heter staden Edirne och ligger i nuvarande Turkiet vid gränsen mot Bulgarien och Grekland. Kejsar Valens efterträddes av Theodosius den Store (379-395), vars mynt, trots titeln, inte alltid var så stora. ;o)  Efter det stora nederlaget i Adrianopel år 378 e.Kr. resonerade han ungefär som så att ”if you can’t beat them – join them”. Och så slöts ett förbund med ”de ädla” Vesigoterna om att upplåta mark på romerskt territorium i utbyte mot fred och att man bidrog med soldater till den romerska armén. De latinlärde kallar det ”foederati” och av detta har vi senare fått ord som federal och federation. Ordet federalism är bildat efter latinets ”foedus” och betyder ”fördrag” eller ”förbund”.

Till vänster ses ett minst sagt skröpligt exemplar av en Solidus       – ett myntslag som introducerades, först i mycket liten omfattning av Kejsar Diocletianus år 301 e.Kr. och sedan ”på riktigt” av Konstantin den Store 312 e.Kr. Detta exemplar är en s.k. ”Fouree Solidus”, d.v.s. en samtida förfalskning i guldpläterade koppar. (Jämför blogginlägget om Antikens Olympiska Spel – där även Theodosius den Store kom med på ett hörn). Trots sitt bedrägliga anlete kan den faktiskt vara slagen på ett officiellt myntverk. Något som möjligen talar däremot är att det förefaller som åtsidan är från VALENS (364-378) och frånsidan från föregångaren JOVIANUS (363-364).

Tyvärr är åtsidan svårläst, men det tycks stå VAL vid en position som överensstämmer med solidi från Valens. Typen (med Roma och Constantinopolis sittande – den senare med ena foten på en skeppsstäv) förekommer under båda kejsarna, men är vanligast under Jovianus (som präglade den i Antiochia (ANT), Konstantinopel (CONS) och Nicomedia (SMN) – jämför ”fulingen”.

Frånsidans omskrifter är dock skiljaktiga:

 • DN IOVIANVS PEP AVG – SECVRITAS REI PVBLICAE  (= Statens säkerhet).
 • DN VALENS PER F AVG – GLORIA ROMANORVM  (= Romarnas ära).

Nu var det inte bara officiella mynt-verk som producerade ”romerska mynt”. Det förekom även att man (läs: makthavare) utanför romarriket etablerade myntverkstäder som slog mynt efter romersk förebild. Dessa har ofta förvirrade (illiterata / barbariska) inskriptioner och brukar även ha mer eller mindre avvikande konstnärlig stil gentemot sina romerska original. Likheterna med Olof Skötkonungs efterpräglingar (det heter så när falskmyntarna är kungliga – annars heter det för-falskningar) av Kung Ethelred II:s engelska CRVX- och Long Cross-pennies, är ganska påtaglig. Ju längre från makten präglingarna kommer desto mer förvirrade blir de. Ibland verkar det som minsta fäbod antas ha inrymt ett ”industriellt myntverk”. ;o))

Dessa barbariska präglingar har, i likhet med de tidigare keltiska, allt som oftast en charmfaktor som vida överstiger de ”vanliga” romarna. Området är förhållandevis outforskat och mycket finns att upptäcka. Det förefaller som vissa typer varit extra populära att efterbilda. En sådan är Konstantin den Stores s.k. ”VLPP”-typ (efter frånsidans omskrift: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP). Här finns oändliga varianter och rent komiska ”designlösningar”. Jag köpte min första som liten grabb, i en fyndlåda, utan att ha en aning om vad det var som blev liggande där i pojksamlingen. På äldre dar har jag så smått börjat samla på mig lite charmiga VLPP-imitationer (samt några original för jämförelsen skull) och har väl kommit upp i ett hundratal. Men det är en annan historia som vi kanske får anledning att återkomma till i ett annat blogginlägg.

Hissa flaggan för Drottningen!

Idag är det allmän flaggdag. Drottning Silvia har nämligen namnsdag idag. Så vad kan då passa bättre än att blogga några rader om Leo Holmgrens trevliga medaljserie över Sveriges Drottningar under ätten Bernadotte, utgiven av Sporrong & Co 1979.

Leo Holmgren (1904-1989) var född i Paris och verksam som skulptör, mynt- och medaljgravör i Sverige. Han studerade bl.a. vid Konstakademien och var även elev hos professor Erik Lindberg (1873-1966) på Kungliga Myntverket. Åren 1944-74 var han chefsgravör på Myntverket. Han har förutom välkända mynt (som exv. jubileumsmynten 1952-72 samt femkronan 1972-73) även utfört ett stort antal vackra medaljer.

Serien Sveriges Drottningar under ätten Bernadotte omfattar sju medaljer (Ø 45 mm):

 • Desideria (Karl XIV Johans gemål) – Drottning 1818-1844
 • Josephina (Oskar I:s gemål) – Drottning 1844-1859
 • Lovisa (Karl XV:s gemål) – Drottning 1859-1871
 • Sophia (Oskar II:s gemål) – Drottning 1872-1907
 • Victoria (Gustav V:s gemål) – Drottning 1907-1930
 • Louise (Gustav VI Adolfs gemål) – Drottning 1950-1965
 • Silvia (Carl XVI Gustafs gemål) – Drottning 1976-

Det finns faktiskt mynt- och medaljsamlare som tröttnat på alla gubbar och istället börjat ägna sig åt kvinnor. – Ja, kvinnoporträtt på mynt och medaljer då alltså. ;o)  Numismatiken rymmer oändliga möjligheter att finna just Din nisch och samlarområde. Varför inte romerska denarer eller sestertier med porträtt av romarrikets kejsarinnor? Eller kanske personmedaljer över berömda kvinnor? Drottningar? Sångfåglar som Jenny Lind och Christina Nilsson? Drottning Kristina av Sverige eller Fredrika Bremer? Eller kanske mynt och/eller medaljer av Sveriges första kvinnliga statstjänsteman, mästergravösen Lea Ahlborn (1826-1897). Smörgåsbordet är OÄNDLIGT . . .

Den 7 augusti 1981

Det sägs att det aldrig funnit så många ”mynthandlare” som det finns idag. Allt beror naturligtvis på hur man definierar mynthandlare, men räknar man in alla som köper och säljer mynt så stämmer det säkert. Om man däremot gör avgränsningen vid de som har en inregistrerad firma och en öppen butik – ja, då är det inte så många kvar längre. Internet har gjort alla till ”mynthandlare” – och samtidigt tagit död på mynthandlarna.

Själv tog jag steget från myntsamlare till handlare för på dagen 31 år sedan. Fredagen den 7 augusti 1981 öppnade nämligen Antikören Mynt & Antikt HB dörrarna på Stureplatsen 1 (mellan Heden och Gamla Ullevi, vid Katolska kyrkan) i Göteborg för första gången. Ett decennium av samlande hade ”spårat ur” och via marknader och några hemmagjorda lagerlistor utmynnat i en ny mynthandel. Det fyndiga namnet, ANTIK och ÖREN i ett ord, kom till en skön sommarkväll med hjälp av en klurig professor tillika granne uti Västra Frölunda, en kulspetspenna med medföljande snusdosa att skriva på, samt en flaska whiskey. Inte konstigt det blev bra. ;o)

Lite längre bort på samma gata, på 3:an, fanns sedan länge Mynthandeln Ticalen, där Paul Levin bjöd på kaffe, gemyt, skrönor och initierat numismatiskt kunnande. En träffpunkt för stadens myntsamlare på fredag eftermiddag och lördagar. Själva hade vi öppet hela veckan (utom söndagar förstås), så det blev en hel del kaffe och myntsnack även på 1:an. Men några affärer blev det väl i alla fall. ;o)   Ovan några gulnade fotografier som visar hur det såg ut på Stureplatsen 1981. Både Saaben och skyltarna var nya vid fototillfället. Långbänken med ”kaffeautomat” (mugghållare) var naturligtvis en självklarhet i en ny mynthandel i gamla goa Göteborg. – Titta du i lugn och ro . . .

På våren 1982 kom första lagerkatalogen i Antikörens regi, följd av tvåan och trean de kommande åren. 1985 blev det istället fem lite enklare lagerlistor och 1986 började Antikörens auktionsverksamhet. Första auktionen hölls på Hotel Opalen, men till tvåan var Sheraton färdigbyggt så där hölls både auktioner och mässor (från 1988) fortsättningsvis. 1990 utkom vår största lagerkatalog (nr 20) och 1991 hölls den första skriftliga myntauktionen (i efterhand kallad 9½). Under fyra år 1994-97 lade undertecknad ner mycket tid på ett tokigt projekt kallat Mynttidningen – uppskattat med arbetsamt. 1995 utökades lokalerna från 55 kvm till 220 kvm när vi tog över hörnbutiken i samma fastighet och dessutom lägenheten ovanför denna – där ett av rummen blev kontor och bibliotek. 1998 lanserades Mynthandeln.com på internet. Året därpå hölls den första myntauktionen på internet och fram till 2003 arrangerades ett tjugotal internetauktioner. Sedan tolv år tillbaka, hösten 2000, är vi aktiva på auktionssajterna eBay.com och Tradera.com under kontonamnen Mynthandeln och UON.se.

 

Fylle fullt av silverskrot!

Onsdagen den 25 juli hittades ”två femtioöringar” på en grusväg på Gotland. Några dagar senare uppdagades att det inte alls var 50-öringar. När myntfinnaren sedan sökte vidare bland det två år gamla fyllet på grusvägen, hittade han även ett bronskärl, en silvernål och ett spänne. Måndagen den 30 juli anmäldes fyndet och arkeologerna ryckte genast ut. Man kunde då konstatera att ”femtioöringarna” endast var liten del av en ”vikingatida silverskatt”, nedlagd tidigast (kan naturligtvis även ha skett senare) på 1130-talet (d.v.s. minst 70 år efter vikingatidens slut).

Som så många andra silverskatter är även denna av ”silverskrotstyp”, d.v.s. en blandning av kasserade och trasiga silverföremål och gamla ogiltiga mynt. Primitiva (premonetära) betalningsmedel skulle man kunna säga. Och som vanligt är medias bilder och forskarnas information densamma – en hög silverskrot utan spår av numismatiska fakta eller försök till intresseväckande kontextanalys. ”The same presidia as last year”.

Detta fynd uppges även innehålla en romersk denar! – som väl då gissningsvis får dateras till 200-talet e.Kr. Detta skulle då betyda att tidsspannet mellan ”första och sista mynt” är minst 900 år! En imponerande ”släktsaga”. ;o)  Tänk om denna lilla silverdenar kunde berätta om alla händer den passerat innan den blev fylle på en grusväg mellan Visby och Klintehamn. Skulle gissa att vägen mellan Rom och Visby varit ganska så krokig.

Efter över 25 år som mynthandlare med öppen butik vet man ju ett och annat om vad nutidens människor har i sina byrålådor. En överväldigande majoritet av dessa ”byrålådsmynt” är s.k. silverskrot – d.v.s. reguljära svenska silvermynt från perioden 1874-1971 (enkronor 1875-1968, jubileumsmynt 1897-1976). Lejonparten av detta är samlat/undanlagt under den tid då silvervärdet började överskrida myntens nominella värde, d.v.s. från slutet av 1960-talet och framåt. Än idag är detta ”den klart största artikeln” inom mynthandeln och dessa slitna silverpengar har alltså ”cirkulerat” i närmare 150 år – och fortsätter att göra så. Idag finns investerare som köper partier med hundra år gamla silvermynt och lägger på hög (i bankfack? – eller nergrävda i trädgården?) i tron på att detta är säkrare än papperspengar. Och med tanke på hur våra banker agerar för att slippa kontanter, så är det nog inte så långt kvar innan vi får börja agera vikingar och gräva ner pengarna. Man har t.ex. förbjudit sina kunder att förvara pengar i bankfack!? och man klassar folk med kontanta bankärenden över-stigande 15.000 kr som ”penningtvättare” (trots att EU-direktiv anger 15.000 EURO!).

Men att ”gott silver” har lång livslängd, det kan vi konstatera än idag. Däremot vet vi ingenting om hur? och hur många gånger detta silverskrot ”bytt ägare” – varken idag eller på vikinga-/medeltiden. Om ett mynt är plundrat, givet, stulet, ärligt förtjänat eller ärvt framgår inte av själva myntet. Att vikingatida silverskatter ärvts och byggts på under generationer, som professor Jonsson tror, är naturligtvis bara en teori bland många andra. Vi vet helt enkelt inte hur silvrets olika ägandebyten såg ut.

Den här liknelsen var ju lite oväntad – och kul: ”Det är ganska jobbigt att betala för till exempel en bil med fem- och tiokronor. Så markvikterna är silverbitar i olika fastställda viktklasser”, säger Kenneth Jonsson, myntexpert. Kommer osökt att tänka på Jeremy Clarksons sarkastiska biltest (4:18 in i detta YouTube-klipp) av en grön Ford Fiesta i Top Gear: Can I afford it? – Well if you got £11,000 to spend on a car, then yes, you can … But if you only got 40 pence … then … no, you can’t.  ;o)

 

Ostindiefararen Götheborg

I fredags tog vi en liten semestertur till Göteborg. Solen sken och det var riktigt trevligt att vara turist i sin egen stad. För att få känna doften av det salta västerhavet tog vi en liten promenad längs kajerna – och vid Stenpiren märkte vi att det var något på gång. Ostindiefararen Götheborg skulle komma tillbaka från sin Europa-turné kl. 17.00. Det måste vi ju se! Så efter att ha strövat omkring i staden, shoppat och handlat färska räkor, bar det av tillbaka till Stenpiren. Där var fullt av folk! – och öppen bar! Så vad kunde passa bättre än en Götheborg Single Malt Lager 5.2 i sommarvärmen. Gôtt!

Undertecknad har följt projektet Ostindiefararen Götheborg alltsedan den dagen då Anders Wästfelt (som 1992 lanserade idén att ”bygga en kopia av fartyget och segla till Kina”) var inne i min butik och diskuterade ”mynt under masten” (för lycka och välgång). Vad skulle man kunna tänka sig? – En slant, riksdaler eller Ostindisk dukat anno 1738 (året då första skeppet Götheborg sjösattes). Till slut blev det två silvermynt från 1995 (200 kronor till minne av svensk myntning 995-1995), placerade i kölens laskar. Initiativtagaren Anders Wästfelt har sedan länge hoppat av projektet. Han drog inte riktigt jämt med ”pampväldet i Muteborg” och residerar numera i Sundsvall.

Hustrun och jag har, tillsammans med våra gotländska vänner, följt det stolta skeppets äventyr allt sedan bygget på det nya varvet Terra Nova till höjdpunkterna, sjösättningen 2003 och hemkomsten från Kina 2007. En helt fantastisk resa!

Men nu är ju detta en blogg om mynt och medaljer, så vi får väl avsluta med lite numismatik. På bilden ovan har jag blandat ihop en numismatisk mix av medaljer över direktören för Svenska Ostindiska Companiet i Göteborg, Niclas Sahlgren (1701-1776) och den berömde skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman (1721-1808) – som även finns avbildad på en provsedel från Tumba Bruk. Ett par enkla slantar från 1738 (Götheborg I:s sjösättningsår) samt Göteborgs Numismatiska Förenings medalj till sitt 50-årsjubileum 1993 – med Ostindiefararen Götheborg på frånsidan. Några exempel på numismatiska objekt som levandegör historien om Ostindiefararen Götheborg. Lägger man dessutom till en pava av Götheborgs egen öl (Götheborg Single Malt Lager 5.2), och en tidstypisk barockljusstake – ja då måste väl bordet anses som dukat . . . ;o)

 

Skrönan om fula gubben

Vad kommer det sig att många verkar ha en benägenhet att fästa större tilltro till skrönor och rykten än till lättkontrollerade faktauppgifter? På Tradera kan man ju hitta både det ena och andra. Häromdagen läste jag denna objektbeskrivning under en vanlig s.k. milleniumkrona, slagen i 3 miljoner exemplar till minne av milleniumskiftet år 2000:

”Fula gubben kronan som kungen drog tillbaka” … ”1 kronan som kungen förbjöd p.g.a. att han såg för tjock ut” … ”Den ersattes med ett ny prägling av kungen”.

Var får folk allt ifrån? Och om man ingenting vet – varför inte kolla upp fakta? Varför inte besöka Riksbankens hemsida t.ex.? Idag är det väldigt enkelt att leta fram fakta – om det nu är det man söker? Men kanske är det bättre att inget veta? … för då kan man tydligen få över sjuttio spänn för en cirkulerad nickelkrona som egentligen borde kosta en femma. Färgglada ”varudeklarationer” säljer uppenbarligen bättre än faktabaserade.

Det här är de olika enkronor som hittills utkommit under Carl XVI Gustaf:

 • 1 Krona 1976-2000 – Typ I  (Konstnär: Lars Englund)
 • 1 Krona 2001-2012 – Typ II (Konstnär: Ernst Nordin)
 • 1 Krona 2000 – Milleniumskiftet (Konstnär: Bo Thorén)
 • 1 Krona 2009 – Det förlorade Finland (Konstnärer: Nordin / Winblad Jakubowski)

Metall: 75% Cu, 25% Ni – Vikt: 7,00 gram – Diameter: Ø 25,00 mm – Tjocklek: 1,88 mm

http://www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt/Mynt/Giltiga-mynt/1-krona/

 

Idag för 520 år sedan …

Den 3 augusti år 1492 avseglade köpmannen och upptäckaren Christofer Columbus (1451-1506) från Sevilla i Spanien med de tre skeppen Santa María, Pinta och Niña. Målet var att försöka hitta sjövägen västerut till Indien. Den 12 oktober siktas land och Columbus kunde landstiga på en ö … i Bahamas. Lokalbefolkningen kallade den för Guanahani, Columbus gav den namnet San Salvador (Helig Frälsare). Upptäckten av Den Nya Världen skulle förändra världen. Att vikingarna med Leif Eriksson i spetsen hade varit där (i Newfoundland) redan 500 år tidigare är en annan femma.

Christofer Columbus (1451-1506). Köpman och upptäckare, som med stöd från spanska kungaparet, Ferdinand & Isabella, gav sig iväg över Atlanten för att försöka finna en ny sjöväg västerut till Indien. Stor dansk tennmedalj, präglad med anledning av Världsutställningen i Chicago 1893 och 400-årsminnet av Columbus upptäckt av Amerika 1492-1892. Ø 65 mm, 81,85 gram. Präglad hos juveleraren V. Christesen i Köpenhamn. Graverad av F. Schmahlfeld efter förlaga av N. Fristrup.

 

Den listige ”Kung Gösta”

I mitt första blogginlägg skrev jag bl.a. mycket kort om den lilla myntutställning, ”Myntfynd vid Gräfsnäs slottsruin”, som just nu visas i Gräfsnäs. Fyndexemplaren finns magasinerade på Kungl. Myntkabinettet i Stockholm resp. Vänersborgs Museum. Det som visas på slottsruinen är en rekonstruerad samling av de mynttyper som hittades vid utgrävningarna på 1930-talet.

Det äldsta mynt man funnit vid Gräfsnäs Slottsruin är en örtug utan årtal, slagen i Stockholm under Gustav Vasa åren 1535-40. Detta mynt, det nedersta på bilden t.h. är idag magasinerat hos Kungl. Myntkabinettet, men finns beskrivet i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1937. Det översta myntet härstammar från Greve Bondes samlingar på Ericsbergs Slott och finns idag utställt i Gräfsnäs Slottsruin. Mynttypen förekommer i en rad olika varianter, bäst beskrivna i T.G. Appelgrens verk från 1933. Gräfsnäsfyndet = App. 340. Senare forskning har emellertid reviderat en del av Appelgrens uppgifter. Dateringen anses idag vara ca 1535-40, men man utesluter inte att typen kan ha präglats även på Svartsjö slott, sedan myntverket flyttats dit 1541.

I det medeltida Sverige byggde mynträkningen alltid på följande:

 • 1 Mark = 8 Öre = 24 Örtugar

Antalet penningar på marken var däremot olika i Svealand, Götaland och på Gotland. Under flera hundra år slogs endast penningar. Övriga valörer var endast räknevalörer. Den första präglade örtugen utgavs av Albrekt av Mecklenburg omkring år 1370 och innehöll då 1,05 gram rent silver. År 1522 introducerar Gustav Eriksson, Vasa (idag mest känd som Gustav Vasa) det präglade öret (= 3 örtugar) och kort därefter slår han även örtugar och fyrkar (= ½ örtug). Samtidigt sänker han örets värde med 1/3 till 2 örtugar (eller 12 penningar).

År 1532 innehöll örtugen endast 0,54 gram rent silver. De ”gamla örtugarna” (slagna före 1478) innehöll alltså betydligt mer silver och fick därför en högre kurs, de gick för 3/4 öre (eller 18 penningar). Men Gustav Vasa var en listig kung som var ”mycket om sig och kring sig”. Han hade koll på det mesta inom olika ekonomiska spörsmål och såg genast en möjlighet att utnyttja situationen. Han lät helt sonika prägla ”nya gamla örtugar” (omnämnt i brev 1535), d.v.s. mynt som motivmässigt utgav sig för att vara ”gamla örtugar” om 18 penningar, men i själva verket var ”nya örtugar” om 12 penningar. En strålande affär för myntherren ”kung Gösta” – och en mindre lyckad dito för de som gick på bluffen.