Valsverksprägling

I måndags skrev jag lite om koppar-klippingar och hur man skiljer på hammar- resp. valsverkspräglade sådana. Idag hittade jag en gammal, men illustrativ, bild i datorn på Sveriges sista valsvarkspräglade mynttyp – ”Kalle dussins sesslingar”, eller Karl XII:s 1/6 Öre SM 1707-08. Till vänster på bilden ett icke utstansat exemplar ”på plants”, till höger ett färdigt mynt. Som synes är dessa präglade på höjden och ibland kan man hitta plantsar/tenar med både två och tre myntbilder. Av andra mynttyper finns ännu längre tenar. I boken Avesta Myntmuseum av Bertel Tingström (NM XXXIX) finns en hel uppsjö dylika halvfabrikat illustrerade. Skall man spekulera i varför de överlevt (de skulle ju egentligen inte komma ut), så ligger det väl nära till hans att tro att de antingen kasserats p.g.a. att de varit för tunna/lätta … eller att det helt enkelt är souvenirer från myntverken.

Denna mynttyp är för övrigt formgiven av självaste Elias Brenner (myntsamlare och miniatyrmålare, även känd som ”den svenska numismatikens fader”) … så det är därför den även finns representerad i vinjettbilden för Myntbloggen.se överst på sidorna.