Finlands självständighet

Idag har vi haft en strålande solig vinterdag – i några timmar. Men nu är det mörkt igen.

För på dagen 95 år sedan, den 6 december 1917, förklarade sig Finland självständigt från Ryssland. Den siste tsaren och storfursten av Finland 1894-1917, Nikolaj II (Nikolaus II) hade avsatts (tvingats abdikera till förmån för sin yngre bror Michail Aleksandrovitj) i mars 1917, och p.g.a. detta fick de finska mynten ett nytt utseende detta år. På kopparmynten (1, 5 och 10 Penniä) försvann N-monogrammet och ersattes av en okrönt dubbelörn med finsk hjärtsköld. Och på silvermynten (25 och 50 Penniä) plockades tsarkronan bort. – Vilket illustreras av nedanstående bilder.

FINLAND. 1, 5 och 10 Penniä i koppar och 50 Penniä i silver, från åren 1916 och 1917.