Årets första namnsdagsbarn

God fortsättning!
Nytt år och ny kalender. Dags att försöka vänja sig vid att skriva 2013 istället för 2012. På nyårsdagen lär det aldrig varit någon som firat namnsdag … men sedan år 1901 är det Svea som inleder nyårets namnsdagsfirande – den 2 januari. Och eftersom det numismatiska bloggandet 2012 avslutades med svensk blindmyntexport, Avesta-liarden 1654 och det lilla odaterade (1663) provmyntet med bild av Karl XI som barn och CRS mellan sveakronor … tänkte jag starta 2013 med att anknyta till detta – och Svea!

I Bengt Hemmingssons artikel om nämnda provmynt (SNT 3-2002, s. 58-60) omnämns i förbigående även ett annat provmynt av koppar – nämligen Charles II:s engelska ”Pattern Farthing 1665” (Provmynt 1/4 Penny 1665). Denna lilla slant (Ø 24 mm) är graverad av den berömde mynt- och medaljgravören John Rottiers (1631-1703) och har den engelska personifikationen Britannia sittande på frånsidan (se bild t.v. ovan). Om det är ett provmynt eller en liten medalj (jetong) kan man kanske diskutera, men hur som helst kom den att bli förlaga åt de engelska kopparmynt som introducerades 1672, och som slogs på blinder (plantsar eller myntämnen) från Avesta i Sverige.

Detta är emellertid inte den enda kopplingen mellan England och Sverige i detta sammanhang. Den svenska mästergravören Arvid Karlsteen (1647-1718) hade i mitten av 1660-talet varit i lära hos nämnde Rottiers i London (se bland annat ”Ett gammalt mynt berättar…”, Antikörens småskriftserie nr 1, 1991). Och när den åldrade Karlsteen år 1716 fick i uppdrag att producera stampar till ett nytt nödmynt – PUBLICA FIDE, gjorde han det lätt för sig genom att helt sonika planka Britannia på Rottiers provmynt (kanske en souvenir från studieåren i London?) och bara byta ut Union Jack mot Sveriges Tre Kronor. Lite mer om detta finns att läsa i Mynttidningen 1-1996. Omskriften på ”Görtzens kokerska” (en av flera folkliga smeknamn på nödmyntet Publica Fide) anknyter f.ö. till den romerska gudinnan Fides (Fides Publica Populi Romani  = ungefär ”Romerska folkets allmänna trohet”).

I Grekland har man Athena, i England Britannia, i Frankrike Marianne. Hela Europa samsas om Europa och i Sverige har vi Moder Svea!  – Grattis på namnsdagen!