Vildsvinsjakt ala Pisanello

Idag har jag valt ämne och objekt efter hur vår vildsvinshärjade gräsmatta ser ut! Det har sina sidor att vara ”granne” med Niclas Silfverschiöld och prinsessan Désirée på Kobergs slott … 😉

Medaljen med vildsvinsjakten, i centrum på bilden här intill, är formgiven av medaljkonstens allra första mästare, den världsberömde Pisanello … eller Antonio di Pucci Pisano (Antonio Pisano) som han egentligen hette. Den är utförd i Neapel år 1449 för den italienska fursten Alfonso V av Aragonien (1396-1458), kalla ”den ädelmodige” (el Magnanimo). Alfonso var kung av Aragonien, Valencia, Mallorca, Sardinien, Korsika, Sicilien och Neapel samt greve av Barcelona. En riktig höjdare alltså.

Denna medalj är både pampig (Ø 108,5 mm) och dramatisk. Åtsidan visar ett högervänt porträtt av kungen, medan frånsidan visar den unge kungen på djärv vildsvinsjakt med en dolk som enda vapen. Pisanellos frånsidor var ofta talande kompositioner som beskrev personlighet och bedrifter hos den som beställt, eller blivit föremål för, en medalj.

Så här skriver medaljkännaren Mark Jones i boken ”The Art of the Medal” (1979):
– ”Among the other medals by Pisanello at Naples the most dramatik shows Alfonso as a naked boy who has leaped on to the back of a great hairy boar and raised his knife, ready to strike it dead (51). It is fascinating to see how his drawing of a boar (52) has been subtly yet completely transformed for this composition”.

Pisanello – medaljkonstens förste mästare!
Den italienske renässanskonstnären Antonio Pisano (Pisanello) föddes troligen 1395. Pisanello började sin bana som målare och det var inte förrän i 40-årsåldern som han utförde sin första medalj. Det är möjligt att han som elev till Gentile de Fabriano varit med och arbetat med dekorationen av Sala Nuova i Dogepalatset i Venedig under 1410-talet. Åren 1424-1425 finns han omtalad som hovmålare åt Gonzangas i Mantua. Åren därefter befann han sig i Verona och i Rom. När hans förmodade läromästare, Gentile de Fabriano, avled 1427 fick Pisanello ärva dennes verktyg. År 1432 lämnade han Rom och begav sig via Ferrara till Verona. Där stannade han i fem år, fram till 1438, och arbetade med Pellegrinakapellet i St. Anastasiakyrkan.

Varför Pisanello gick ifrån målningen och började tillverka stora gjutna bronsmedaljer är fortfarande en gåta. Att detta skedde är emellertid odiskutabelt. Exakt när har dock diskuterats, även om det inte rör sig om så stora skillnader. Antingen var det 1438 i Ferrara eller så var det under första halvåret 1439 i Florens, som ”världens första medalj” blev till (se bild ovan). Att den föreställer den bysantinske kejsaren Johannes VIII, Palaeologus råder det dock ingen diskussion om. Dateringen grundar sig på var kejsaren befann sig när Pisanello förevigade honom på medaljen.

Under resten av sin levnad skulle Pisanello utföra ungefär totalt 24 medaljer (eller möjligen något fler?), nästan alla av den största skönhet. Han brukade signerade dem OPUS PISANI PICTORIS. Samtliga Pisanellos medaljer är gjutna – med s.k. ”cire perdue teknik”, även kallat ”förlorat vax”. Ett annat gemensamt drag är att alla är av stort format – mellan Ø 67 mm och 110 mm.
De flesta Pisanello-medaljerna är av brons (och till 99% senare avgjutningar), men det lär förekomma originalgjutningar även i bly. Det förefaller också som de allra flesta av de extremt sällsynta originalexemplaren är försedda med ett litet hål upptill. Man har tydligen, trots format och vikt, på ett eller annat sätt burit dem som dekorationer.

Pisanellos ”Vildsvinsjakten”, tillkommen i Neapel 1449 är kanske den mest dramatiska i hans produktion. Den är också en av de sista. Efter denna gjorde Pisanello sannolikt endast ytterligare en medalj innan sin död – som så vitt man vet inträffade 1455. Det förefaller alltså som om han under sina fem sista levnadsår inte utförde några medaljer alls. En man vid namn Vasari skriver att Pisanello var ”mycket gammal” när han dog. Ett relativt begrepp, då han bara skulle varit 60 år om angivna årtal är riktiga.

Flera kopior av 1528:an …

För några veckor sedan bloggade jag om Stockholmsutställningens minnesjetonger 1897, med motiv av Gustav Vasas stormynt 1528 … och idag tänkte jag visa ytterligare några gyllen-kopior av varierande ålder och utförande. Ovanstående två mynt är av guld respektive silver – och åskådliggör dessutom de båda frånsidesvarianter som förekommer på 1528 års stormynt; med och utan romb före STOKOL. Båda är naturligtvis äkta …

… medan dessa åtta samtliga är falska. De som betecknas A-F är av ungefär samma storlek som originalen, medan G-H är miniatyrer (Ø 28,4 mm) från den del av utställningen 1897 som kallades ”Gamla Stockholm”. Notera att bilderna är inte fullt skalenliga.

  • A = Tennavgjutning av KMK:s unika guldexemplar. Skol-/läroverks-kopia?
  • B = Kopia av silver, i mycket dålig/klumpig stil, hämtad från Appelgrens verk 1933.
  • C = Dåligt utförd, ganska modern (1900-tal?), kopia i okänd (tung!) legering.
  • D = Graverad kopia, förmodligen tillkommen för att fylla en lucka i en samling.
  • E-F = Ganska grovt gjutna musei-/samlar-kopior i silver. Från samma form.
  • G-H = Gyllen-miniatyrer i 1-öresstorlek, sannolikt slagna av Petterssons 1897.

För den som vill läsa mera rekommenderas Mynttidningen 3/4-1994, sid. 18-23.

Sveriges vackraste mynt …?

Myntsamlare brukar då och då diskutera vilket eller vilka mynt som skulle kunna betraktas som ”Sveriges vackraste mynt”. Två mynt som nästan alltid hamnar högt på sådana listor är dels Gustav Vasas Svartsjö-daler från 1542-1544 (med den stora diametern), som förmodligen är graverad av Ulrich Isensnidare och dels Karl XII:s riksdaler 1718, formgiven av mästergravören Johan Carl Hedlinger – se klickbar bild ovan.

Schweizaren I. C. Hedlinger hade fått sin utbildning i Frankrike och kom till Sverige som 27-åring år 1718. Beträffande 1718 års riksdaler, så säges det att han blivit inkallad för att förklara sig, med anledning av att lejonen som vaktar riksskölden på detta mynt tittar bort ifrån riksvapnet!? Så kunde man väl inte göra? Hans förklaring, att man inte skall stirra på något som man vaktar, utan istället spana efter eventuella angripare, accepterade välvilligt. Sedan den dagen spanar lejonen alltid ut ifrån riksvapnet! 😉

Kungliga säkerhetsnålar

Om du missade Vetenskapens värld, om blodbadet på Öland på 400-talet, tidigare ikväll, så finns avsnittet nu tillgängligt på Svt Play. Rekommenderas varmt!

– ”Utgrävningar på Öland avslöjar ett svenskt Pompeiji”, skriver man på Svt och fortsätter:
– ”Redan när guldskatten hittades vid den öländska fornborgen Sandbyborg talade man om en arkeologisk sensation. När forskarna nu grävt vidare har de snubblat över spåren av en blodig tragedi. Vem slaktade de förmögna invånarna i borgen och varför har ingen grävt upp dyrgriparna under de 1500 år som gått?

Vid utgrävningarna har man bl.a. hittat fem stycken så kallade fibulor (reliefspännen) från folkvandringstid, daterade till omkring 460-490 e.Kr. Med tanke på dessa fibulors funktion, skulle vi idag kanske kalla dem för säkerhetsnålar? … men mycket exklusiva sådana. – Kungliga!  😉

På bilden ovan ses den mittersta i sin rätta funktion, medan de två inlagda bilderna (ej skalenliga) föreställer andra fyndexemplar från Sverige. Den mindre i nedre högra hörnet omnämns som ”Ostrogoth style – Northern Germanic, late 5th – early 6th century AD”.

Så vitt jag förstår är de tillverkade av förgyllt silver, där man har anledning att misstänka att guldet i den gyllene förgyllningen kommer ifrån nedsmälta solidi – romerska guldmynt. – Silvret kanske från romerska denarer? Vad vet jag? Hantverksskickligheten och kvalitén på dessa arbeten är kort och gott förbluffande. – Småkungligt!  😉

Och alla dessa dyrbarheter lämnades tydligen kvar efter den blodiga massakern som arkeologerna beskriver. Skall bli mycket spännande att följa fortsättningen. Programmet innehåller även en del bilder ifrån Kungliga Myntkabinettet i Stockholm, där docenten i arkeologi och runolog vid Uppsala universitet, Svante Fischer, förevisar romerska solidi.

Bondetåget 1914

Idag är det exakt 100 år sedan 30.000 svenska bönder från hela landet reste till Stockholm för att delta i ett demonstrationståg – det s.k. Bondetåget. Detta för att protestera mot den liberala regeringens ”mesiga” försvarspolitik och stödja konung Gustaf V:s mera realistiska(?) syn på Sveriges försvar, strax innan 1:a världskriget. Mera om Borggårdstalet hos Dick.

I samband med denna historiska händelse präglades en stor mängd ”kopparpengar”  (s.k. jetonger – små medaljer), med kungaparets förenade bilder samt KONUNG GUSTAF V * DROTTNING VICTORIA på åtsidan och texten: MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET – MINNE AF BONDETÅGET 1914 på frånsidan. Denna lilla medalj är formgiven av mynt- och medaljgravören Adolf Lindberg och är mycket, mycket vanlig. Åtskilliga är de ställen – byrålådor, skrin, dosor, cigarettaskar etc. – där dessa kan återfinnas. Ett av de allra första numismatiska objekten som landade i min samling var just en sådan! – Som min far hade ”liggande till ingen nytta” och som jag då fick överta. Ett livslångt mynt- och medaljintresse kan ofta starta med de mest simpla objekt … 😉

Tänk på det! – Och låt barn och ungdom i din närhet överta sådant du inte behöver!
Och har du dessutom en bra historia att skicka med objekten – ja, så mycket bättre!

Unge Gustav Adolf anno 1618

Redan som mycket ung i början av 1970-talet började jag samla svenska kopparmynt och lågvalörer. Det var nämligen de enda jag hade råd med. Bertel Tingströms fantastiska ”Svensk Numismatisk Uppslagsbok” var, jämte Harry Glücks periodiska årtalsförteckningar, bokhyllans favoriter. Men där fanns även ett par andra små böcker som studerades ganska flitigt; ”Mynt från början” av Björn Tarras-Wahlberg 1972 och ”Svensk koppar och kopparmyntning” av Ulla S. Linder-Welin 1965 (2:a upplagan).

Alldeles i början av den sistnämnda publikationen fanns åtsidan av en Gustav II Adolf-medalj avbildad. Bildtexten lyder: ”Medaljbild 1618 sannolik av Rupprecht Miller”. Det efterföljande avsnittet i boken berättar den spännande historien om Älvsborgs lösen och Falukopparen. Den ofantliga summan av en miljon riksdaler i klingande silvermynt skulle utbetalas till Danmark i fyra delbetalningen åren 1616-1619.

Den där medaljbilden kom av någon anledning att etsa sig fast på näthinnan … och plötsligt en dag – omkring 35 år senare! – dök den äntligen upp! – Där är det ju!  🙂

Hösten 2008 sålde Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) en del trevliga objekt ur tobakshandlaren Sven Svenssons donerade samling. Av de 209 numren på SNF auktion 157 var det egentligen bara ett som intresserade mig (den valsverkspräglade 3-marken 1590 hade jag ju redan hanterat). Men nr 104 hade jag överhuvudtaget aldrig sett till salu. Visste inte ens hur frånsidan såg ut. Så nu stod naturligtvis denna extremt sällsynta gjutna medalj överst på önskelistan. SNF:s katalogmakare hade satt utropet på denna klenod till 200 kr (eller detsamma som diverse dussinvaror, typ Karlsteens lilla regentlängd och Enhörnings dito). Fyndchans alltså! 😉  Enligt Hildebrand hade Kungliga Myntkabinettet i Stockholm ett ex. i brons (Hild. 85) och utöver detta skulle Silfverstolpe och De Geer ha haft var sitt ex. Greve Bonde på Ericsberg hade den inte.

Hur gick det då?  – Jodå, den hamnade hos ”den lille killen” som beundrat den i en bok 35 år tidigare. Nu ligger den i tryggt förvar, bredvid ”Belägringen av Älvsborg 1612”, diverse kopparklippingar av Falukoppar och annat smått och gott som har en spännande historia att berätta. – Prislappen? – Jag fick betala 1.500 kr +10% … och säger som kanonkungen Schmitz’ inköpare, Ingvar Nilsson: – ”Det var en gåva!”  😉

Störningar hos Loopia

Som många kanske har märkt, så gick det under natten inte att nå Myntbloggen.se (och andra webbsidor som ligger på Loopias webbhotell). Min erfarenhet är att Loopia brukar vara snabba med att uppdatera sin driftblogg med nyheter, men icke så denna gång. Idag kan vi emellertid läsa följande på FaceBook:

Hej, vi hade dessvärre Ddos-attacker mot vår miljö under natten vilket gjorde delar av våra tjänster onåbara under perioder. Detta är löst sedan runt 02:00 i natt. Med vänlig hälsning Loopia Support”.

Vi får hoppas att det var en engångsföreteelse och att allt skall fungera framöver …

Hönan eller ägget …?

Idag kom brevbäraren med ett nytt nummer av Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT 1-2014) … och igår levererade han kallelsen till februari månads möte i Göteborgs Numis-matiska Förening (GNF). Den förra bjöd bl.a. på åtta bilder av gamla farbröder, den senare inte på någon. Detta nummer av SNT inleds med ett sedvanligt referat av den egna auktionen, SNF/MISAB auktion 9. Noterar att missuppfattningen ang. 3-marken 1562 med ”62” lever kvar … och påminns därmed om att jag skulle bloggat om detta för länge sedan. För att kompensera för detta bjuder vi på ett par katalogutdrag från Künkers försäljning i januari 2011 och MISAB:s dito 1½ år senare, hösten 2012.

Ett annat spännande mynt som jag skulle tagit upp på här på Myntbloggen för länge sedan är ”Nyköpingsöret som hamnade i valsverket” … eller ”2-öre 1626 omvandlad till 1-öre 1625!” som SNT-rubriken lyder. Anatoly Skripunov mailade mig om detta redan i mitten av december, men som vanligt kommer det alltid en massa saker emellan.

Samtliga fyra typer av konung Gustav II Adolfs hammarpräglade Nyköpings-klippingar (fyrk 1625, halvöre u.år, 1625 samt öre 1625-26) är mycket sällsynta (till skillnad från de flesta dito från Säters myntverk). Hur man skiljer dem åt framgår av Antikören auktions-katalog nr 6, 1988 och nr 16, 1995. På första bilden ovan illustreras SNT-artikeln, jämte ett stämpel-identiskt exemplar av det hammar-präglade Nyköpings-öret 1625, med rak 2:a (Ottosson 56a) samt ett i Nyköping valsverkspräglat 2-öre 1626, med varianten ”punkter i kronan och valörtvåa med slängar” (Ottosson 64). Min första spontanta tanke kring denna spännande överprägling (bild 2) var, precis som herrar Castenhag/Skripunov skriver, att det rörde sig om överpräglad 2-öring 1626, som ompräglats med gamla 1-öres-stämplar från 1625. När jag kikar lite närmare, tror jag emellertid att det är tvärtom; en hammarpräglad 1-öring 1625 som någon i personalen på Nyköpings myntverk ”lekt med” (alternativt använt som ”justerare”) i ett valsverk för 2-ören 1626. Detta skulle bättre förklara vissa egenheter; såsom exv. a) utbuktningen där 2-öresprägeln är som starkast, b) att 1-öresprägeln (i mjukglödgad koppar) är betydligt tydligare än den ”spontana” 2-öresprägeln (präglad koppar är betydligt hårdare än mjukglödgad), samt c) att myntet verkar vara av 1-örings vikt (uppgift saknas dock).

Frågeställningen är alltså klassisk:  – ”Vad kom först, hönan eller ägget” …?  😉

Medaljauktion Oskariana

Kors vad tiden går! Knappt har man vant sig vid att skriva 2014 förrän det är dags att vända blad i almanackan. Idag lördagen den 1 februari 2014 … och om exakt en månad, lördagen den 1 mars 2014, kommer del 1 av Thomas Hernqvists samling av Oskariana-medaljer att gå under klubban på Numismatiska Klubben i Uppsala. Auktionskatalogen finns redan nu tillgänglig i PDF-format (25,7 MB) och en tryckt version kommer snart att kunna införskaffas för Kr 150:- inkl. inrikes porto. Auktionen är öppen för medlemmar i NKU samt övriga NNU-anslutna föreningar. Visning 1/3-2014, kl. 9.30-11.00. Objekten säljs i befintligt skick utan bytes- eller återlämningsrätt. Inropsavgift: 15% köparprovision tillkommer på klubbat pris. Brevbud senast torsdagen den 27 februari 2014.

Auktionskatalogen omfattar 351 nummer + poster (med närmare 1.400 medaljer samt 25 kg ”fyndlådor”). Totalt rör det sig alltså om flera tusen objekt … vara 150 illustreras.

Thomas Hernqvist tillhör ju den exklusiva skara samlare som t.o.m. är (något lite) yngre än undertecknad!  😉
Han är alltså i numismatiska sammanhang fortfarande junior, och som sådan ”en sällsynt fågel”. Trots sin ringa ålder har han samlat på sig en gedigen erfarenhet av de områden han hittills hunnit avverka. Det var alltid lika roligt när Thomas dök upp i butiken – och man kunde få tillfälle att diskutera kända och okända medaljer med honom.

Så här skriver NKU:  – ”Thomas Hernqvist kommer från Göteborg och fyller i år 50. Han har arbetat en tid på Kungliga myntkabinettet i Stockholm och på Regionarkivet i Göteborg men är nu verksam inom det privata näringslivet. Hernqvist har visat prov på sin kunskapsbredd genom att ha författat böcker och artiklar inom såväl filateli och numismatik som historia. Thomas har alltid haft ett stort intresse för historia och då speciellt den tiden då Sverige gick från ett agrart till ett industriellt samhälle. Där för blev Oscar II, och hans tid, en naturlig regent att fördjupa sig i. Samlandet av medaljer och information från den aktuella tiden, har bidragit till ökad kunskap om nutiden och var för samhället idag ser ut som det gör. Hernqvist påbörjade också en katalog över Oscar II:s medaljutgivning var ur flera artiklar återges i denna katalog”.

Tyvärr blir det ingen resa för mig. Första tåget (06:35 från Göteborg) anländer Uppsala först kl. 10:49 … och då blir det inte mycket till visning. Speciellt inte med tanke på att så stor del av samlingen inte illustreras. Jättelika poster med hundratals objekt och totalvikt på upp till 8 kg! per utrop … kräver betydligt generösare visningstider.

I händelse man vill locka köpare från övriga Sverige?, hade det nog varit en bra idé att plocka upp digitalkameran och gå lös på resterande objekt … för att sedan lägga ut ett enkelt webbgalleri på nätet. Tror det skulle kunna generera ett och annat bud …