Barbara lyssnar …

Idag är det den 4 december … och namnsdagsbarnet heter Barbara / Barbro / Babsan.

Barbaradagen är en dag som är lite speciell för ett visst ordenssällskap, nämligen Par Bricole, grundat 1779 av Olof Kexél, Carl Michael Bellman och Carl Israel Hallman. Sällskapets  syfte och mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet … främst inom disciplinerna sång, musik, teater och talekonst. Namnet Par Bricole kommer av en fransk biljardterm som betyder ”med studs”. Moderlogen är förlagd till Stockholm, medan dotterloger finns i Göteborg, Malmö, Jönköping, Sundsvall, Borås och Vänersborg.

Par Bricoles Kör (även kallad ”Den Bacchanaliska Kören”, DBK), grundades 1829 och är idag Nordens äldsta ännu verksamma manskör. Dess första framträdandet ägde rum vid avtäckandet av Bellmanbysten på Djurgården 1829. Denna hyllning till Bellman har sedan dess upprepats i en 184-årig obruten tradition!

Medaljen på bilden ovan är skulpterad 1929 av Tore Strindberg (1882-1968) med anledning av 100-årsminnet av Par Bricoles Kör 1829-1929. På åtsidan ses den lyssnande Barbara och på frånsidan Bellmanbysten på Djurgården. Barbaradagen tillhör, tillsammans med Bellmansdagen den 26 juli, Par Bricoles högtidsdagar.

Varför just Barbara? – Jo, därför att den berömde grundaren Carl Michael Bellman (1740-1795) härstammade från en viss Barbara Klein – hans farmorsmor – vilket föranlett Bellman att välja Barbara till hennes ära. Barbara brukar firas och förhärligas som en slags dionysisk gudinna och alla bricolisters “moster”.