Chalmers & Tegnér

William Chalmers (1748–1811) föddes i Göteborg den 13 november 1748 (för på dagen 265 år sedan, alltså). Han var köpman, kansliråd, donator och grundare av den industriskola som kom att utvecklas till den världsberömda skolan Chalmers Tekniska Högskola (CTH) i Göteborg. Silvermedaljen på bilden ovan är formgiven av skulptören Karl Hultström (1884-1973) och utgiven av Chalmers Tekniska Högskola m.a.a. av 200-årsminet av William Chalmers födelse 1748-1948.

Esaias Tegnér (1782-1846) föddes den 13 november 1782 (idag för 231 år sedan) i Kyrkeruds komministerboställe, By socken i Värmland. Prästsonen som blev en av våra största skalder och en av de aderton i Svenska Akademien. Det finns naturligtvis massor att läsa om ”en av 1800-talets största svenskar” … men jag nöjer mig med att länka till ett axplock: Wikipedia, Historiesajten och Litteraturbanken.

Så här inleder Nationalencyklopedin (NE) sin text om Esaias Tegnér:  – ”Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819. Tidigt faderlös kom Esaias Tegnér till värmländskt bruksfolk och blev informator hos Christopher Myhrman d.y. (1751–1811), vars dotter Anna han gifte sig med 1806. Med Myhrmans hjälp studerade han i Lund och gjorde snabb karriär, blev 1805 adjunkt i estetik och 1812 professor i grekiska”.

Medaljerna på kollaget ovan är (från vänster till höger) formgivna av Ernst Hugo Ekwall (född 1854, emigrerade till USA 1888), Carl Magnus Mellgren (1806-1886), Torsten Fridh (född 1914), Erik Lindberg (1873-1966) samt Gösta Carell (1888–1962).