Svenska rariteter kartläggs

En av bloggkollegorna som varit lite tyst på sistone, har nu gett sig till känna och låter meddela att han haft fullt upp med myntforskning. Allt har sin förklaring. Han hade som tur var inte tröttnat. Nu hoppas vi att detsamma gäller för Werner, Micke, Hasse, Markus, Tony, Leif, Göran & Co …  – Att de inte tröttna, utan bara förbereder sig alltså.

Roland ”Falcoin” Falkensson har i dagarna lanserat en ny kategori på sin webbplats: Raritetssidan.
Denna är tänkt att försöka kartlägga hur många exemplar (i privat ägo) som egentligen finns av olika s.k. rariteter – traditionellt betecknade med R, RR, RRR och RRRR.
Som grund för sammanställningen har inte mindre än 120 olika myntauktionskataloger gåtts igenom med avseende på svenska mynt präglade under perioden 1772-1872.

Till en början har Roland valt att publicera Karl XV:s och Oskar I:s rariteter, men tanken är att successivt arbeta sig tillbaka i tiden t.o.m. Gustav III. Bra, spännande och lovvärt på alla sätt. Roland skriver genomgående i vi-form … vilket jag tolkar som att detta inte är en enmansprojekt, utan att han gärna tar emot tips, idéer och allehanda uppgifter rörande sällsynta svenska mynt från Gustav III till Karl XV … så hjälp gärna till.