Regler är till för att …?

Roade mig med att kika lite på Traderas ”hjälpsidor”, där jag bl.a. fann något som kanske även VD Gustav Gyllenhammar & Co borde ta och läsa:  ;o)

Tradera:  – ”Vissa objekt får inte säljas på Tradera, antingen för att de strider mot lagen eller för att de strider mot de allmänna principer och värderingar som kännetecknar Traderas community”.  Frågor & svar > Regler och policys > Regler för säljare >

  • Objekt som alltid är förbjudna: Objekt som kan väcka anstöt:
    Det är inte tillåtet att sälja objekt som förhärligar våld eller objekt som diskriminerar andra människor på grund av kön, ursprung, nationalitet, hudfärg, språk, tro, sexuell läggning, religiös eller politisk övertygelse eller som angriper dem personligen.
  • Objekt som är tillåtna med vissa restriktioner: Förfalskade sedlar, mynt och frimärken. I de flesta länder förbjuder lagen försäljning av förfalskad valuta och förfalskade frimärken, samt utrustning för att tillverka dessa olagliga produkter. Därför får den här typen av objekt inte säljas på Tradera. Exempel på förbjudna objekt: Förfalskade mynt och sedlar, Replikor av mynt som inte är permanent märkta med ordet KOPIA eller COPY.

Många tycker säkert att det är ganska ”anstötligt” att (av politiska skäl?) kalla Sveriges statsöverhuvud för ”HORKARL”, men Tradera tycker uppenbarligen inte att detta är något personangrepp!? Förfalskad valuta däremot, får enligt Traderas policy inte säljas. Klart som korvspad – men i praktiken bara en fasad för att försöka tona ner de talrika bedrägeriförsök som dagligen förekommer på Tradera. Eftersom Traderas favoritursäkt är att man ingenting vet och ingenting kan (f.ö. precis vad falskmyntförsäljarna där brukar påstå), passar jag på att länka till ”Steg för steg – tillverkningen av ett falskmynt” och ”Undersök det falska myntet själv” … i fall man saknar dagstidningar också? ;o)

Att profitera på manipulerade mynt är ingen nyhet på Tradera. Tvärtom! Där har det sålts alltifrån stora mängder förfalskade 5-öringar ”1910” (läs: manipulerade 1916, 1919 och 1940) till svindyra ”fantasimynt” som exv. 25 Öre ”1911” (läs: manipulerad 1914, såld på Tradera 2011 för 4.250 kr) och en årtalsraritet som 1 Daler ”1549” (läs: manipulerad 1544, såld på Tradera 2011 för 28.600 kr … och sedan igen för 15.100 kr efter att den förste köparen blivit varnad av hjälpsamma medlemmar som inte fått något gehör från Tradera, trots upprepade anmälningar). För att bara ta några axplock.

Men Tradera tycker inte om att man varnar oerfarna köpare för förfalskningar, kopior och andra bedrägeriförsök. Man har konsekvent motarbetat allt vad upplysning och information heter. En gång i tiden hade man s.k. kategorivärdar, som hjälpte till att plocka bort uppenbara bedrägeriförsök i specialkategorier som mynt & frimärken. Trots att dessa jobbade gratis för Tradera, fick de kicken. Kanske hindrade de affärerna? Sedan tilläts aktiva medlemmar att skapa ett internt myntforum kallat Numismatikan där det diskuterades, varnades och upplystes om fallgroparna som finns för nya samlare. Vad tror ni hände? – Jodå, Tradera lade ner det hela, raderade gamla inlägg och fick snabbt smeknamnet ”T-radera”. Och när dessa Tradera-medlemmar sedan flyttade vidare till AntikPrat, ja då var det snart någon annonsör där med en gul logga . . . och strax började innehavaren tokcensurera allt som hade med Tradera att göra. Nu har myntsamlarna försvunnit därifrån och på AntikPrat är det tyst som i graven.  – Men det bryr sig säkert inte annonsören om. ;o)

F.ö. är det ganska intressant att notera vilka som bjuder på Traderas Horkarlsmynt. Den som är högst just nu verkar vara ett s.k. ”budtrissar-alias” för en av de tidigare budgivarna? En av de högbjudande ”nollorna” registrerade sig samma dag som auktionen började och en annan har plötsligt vaknat till liv efter att ha varit totalt overksam sedan registreringen för fem år sedan!?  – Förtroendeingivande …?  ;o)