Danskarna stormar Gräfsnäs Slott

I helgen som gick uppmärksammades 400-årsminnet av danskarnas härjningar 1612 (och dito 1788), genom ett praktfullt skådespel vid ”grannruinen”, Gräfsnäs Slott. Medverkande var bl.a. föreningen  Westgiötha Gustavianer och en stor mängd danskar från en annan historisk förening. Mera info på Gräfsnäsparkens hemsida.

I samband med detta trevliga arrangemang, signerat föreningen Kultur i Bjärke (Tack! Erik, Sanna & Lasse), invigdes också en liten utställning som kommer att visas under sommaren. Även undertecknad har dragit ett litet strå till stacken och samlat ihop en liten myntsamling med mynttyper som ingår i fyndmaterialet från utgrävningarna vid Gräfsnäs på 1930-talet. Mera info på bloggen om Greve Gomer-projektet.

Välkommen till Myntbloggen.se!

Myntbloggen.se är tänkt att bli en rikt illustrerad, populärvetenskaplig blogg om mynt, medaljer och övrig numismatik. – Kanske lite grann i Mynttidningens anda, d.v.s. en blandning av nyheter, tips, läckra bilder, råsopar, notiser och mera djuplodade artiklar. Stort och smått om numismatik helt enkelt.

Är det något jag lärt mig efter drygt 40 års samlande är det att ämnet numismatik är ENORMT – och att man aldrig blir fullärd. Genom att specialisera sitt samlande kan man bli duktig på sitt område – och därmed få ett litet övertag på konkurrenterna ;o) – men att kunna allt är dessvärre en omöjlighet inom numismatikens underbara värld. Förhoppningsvis skall denna lilla blogg på lite sikt ge en liten inblick i hur stor och varierande denna värld verkligen är. Det finns numismatiska kontaktytor i det mesta! Historia, konst(historia), handel, ekonomi, geografi, släktforskning, arkeologi etc. etc.

Välkommen!

Och välkommen åter!

/Ulf Ottosson