496 år sedan Martin spikade teser!

Lördagen den 31 oktober anno 1517 lär Martin Luther (1483-1546) ha spikat upp sina 95 teser på slottskyrkans port i Wittenberg – inledningen till reformationen.

Martin Luther är naturligtvis mest känd som den tyska präst, munk och teolog som 1517 initierade den protestantiska reformationen. Just denna dag för 496 år sedan anslog han sin skrift ”de 95 teserna”, där han attackerade kyrkans släpphänta försäljning av avlatsbrev. Luther motsatte sig kyrkans lära att frihet från Guds straff för begångna synder kan köpas för pengar.

Med anledning av detta tänkte jag visa några Karlsteen-medaljer och lite kortfattat berätta historien om några av dennes medaljer från åren 1682-1683 … och hur både utländska sändebud och tvenne numismatiskt intresserade kungligheter, kan ha varit inblandade i detta.

Enligt Stig Stenstöm (NNÅ 1945) var mästergravören Arvid Karlsteen (1647-1718) under första halva av 1682 på utlandsresa – förmodligen hos självaste drottning Kristina i Rom! Medaljen till vänster finns dels med Kristinas och fadern Gustav II Adolfs sammankopplade porträtt (som det illustrerade exemplaret), och dels med en annan frånsida (med inskriptionen: NON FIT TAMEN INDE MINOR = Den (solen) blir likväl inte mindre därav), kopplad till respektive åtsida. Om Kristina-porträttet skriver Stenström: – ”Om man möjligen skulle tvivla på, att Karlsteens utomordentligt livfulla och realistiska porträtt av Kristina skulle vara utfört ”ad vivum” (efter levande modell), bör man erinra sig Brenners uppgift, att medaljen slagits i Rom.  – Kanske är det så? … eller så gjorde Karlsteen förlagorna (vaxpousseringarna) där … och graverade sedan stamparna i Stockholm …?

Kanske porträtterade Karlsteen till och med självaste påven under sitt besök i Rom …?

I sitt verk ”Sammlung merkwürdiger medaillen” från 1740 berättar Johann Hieronymus Lochner, att Karlsteen 1683 fått en beställning på en medalj över påven Innocentius XI (född 1611 som Benedetto Odescalchi, påve från 1676 till sin död 1689), av det franska sändebudet i Stockholm. När Karlsteen höll på som bäst med detta råkade det engelska sändebudet få se det halvfärdiga arbetet. Denne lär då ha bett gravören att först utföra en medalj över Jean Calvin (1509-1564), den mest betydande 1500-talsreformatorn vid sidan av Martin Luther och grundaren av den kalvinistiska (reformerta) läran, som bl.a. i England hade större inflytande än Luthers läror.

Nu bar det sig emellertid inte bättre än att självaste kungen, den numismatiskt intresserade Karl XI (1660-1697) avlade ett besök i Karlsteens ateljé. När kungen fick syn på nämnda arbeten, befallde han konstnären att i första hand gravera en medalj över Martin Luther! (första bilden).

Frånsidan på Karlsteens Luther-medalj visar ett altare med en uppslagen bok, på vilken ett hjärta med ett kors är placerad – allt under en strålande sol. På sista bilden ses två varianter av Calvin-medaljen; den översta som den var ämnad att se ut, den nedre (felaktigt) kopplad till Luthers frånsida. De tre religiösa medaljerna anno 1683, över påven Innocentius XI, Martin Luther och Jean Calvin har i Stenströms verk nr 54-56. Diametern är ca Ø 46 mm och de förekommer i brons och silver (samt avgjutningar). Medaljen över påven är sällsyntast – och den (korrekta) över Calvin klart vanligast.

Utan att spekulera om varför? … kan man även notera att Påve-medaljen är signerad ”AKarlsteen”, Calvin-medaljen ”AK”, medan Luther-medaljen är osignerad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.