MISAB 7 – köparnas auktion

I helgen som gick var vi på bröllop – medan myntsamlarna (åtminstone en del av dem) samlats i Stockholm för att ”bevista något nödvändigt ont”, som SNF:s ordförande brukar uttrycka det. ;o) Svenska Numismatiska Förening-ens ”Myntauktioner i Sverige AB”  (MISAB) arrangerade sin 7:e mynt-auktion, denna gång med både ”pärlor” och polletter – allt i en salig blandning. Enligt förhandsinformationen var denna tvådagarsauktion den största hittills, då ”drygt 1750 objekt kommer att byta ägare”. Nu blev det kanske inte riktigt så, eftersom drygt 200 nummer (12%) förblev osålt. Dessutom såldes en mycket, mycket stor del av objekten till minimipriserna eller en höjning däröver. För ”storhandlaren” Sten Törngrens s.k. ”pärlor” gick det ännu sämre – av 139 st. blev 38 st. (27%) osålda. Det blev med andra ord lite av en ”antingen-eller-auktion”, d.v.s. mer lagerlista än auktion. Vad är då anledningen till detta magra och synnerligen avvikande resultat? För höga utrop? För stor respekt för vissa inlämnare? Ja, kanske får vi en ledtråd redan i katalogens förord:

”En av flera anledningar till en sådan lyckad presentation är att utformningen gärna sker i samråd med inlämnarna. Vi är lyhörda för våra kunders önskemål och ser som en av våra tacksammaste och roligaste uppgifter att få leverera bestående minnen över samlargärningar”.

Detta är lite av en kovändning i SNF:s policy. Inför sin 6:e auktion i våras, skrev man istället: ”Vi avgör ensidigt hur objekten skall beskrivas, värderas och betecknas i auktionskatalogen”. Nu avlöpte detta inte helt smärtfritt förra gången. Åtminstone en av inlämnarna var djupt missnöjd med såväl beskrivning, utropspris som det faktum att inlämningspapperna var ett halvår försenade och anlände först när katalogen var tryckt. – Och då saknades dessutom två objekt. När inlämnaren p.g.a. detta önskade avbryta försäljningen och återkalla sina mynt, möttes han av en total oförståelse och nekades kategoriskt både detta och varje form av förlikning eller uppgörelse. Men efter hot om polisanmälan, inhämtande av en ”second opinion” samt ett skarpt brev från inlämnarens advokat, blev det emellertid ganska snart ”en annan ton i skällan”. Nu tog SNF:s ordförande över ärendet och genom ”en klassisk pudel” erbjöds kunden istället generösa villkor såsom fria återrop samt säljarprovision endast för den del som överskred dubbla utropen. Dessutom skulle den bristfälliga beskrivningen kompletteras och man lovade att ”skärpa upp rutinerna” inför myntauktion 7.  – Och det kanske man har gjort?

Genom att jämföra de ”Michelsson-riksdalrar 1642-M” som utbjudits på SNF:s två senaste auktioner – MISAB 7:546 (med REGI = 3 ex. i privat ägo) och MISAB 6:447 (med REG = 1 ex. i privat ägo) – kan man ana en viss inkonsekvens i sättet att behandla olika inlämnare.  Således fick ”Törngrens pärla” (ett så pass otydligt exemplar av denna undertyp att Schmitz’ inte visste om att han hade den!! – Ex. Kristianstadsortens Numismatiska Förening 1990, felbeskriven och såld för 2.600 kr) ett utrop på 30.000 kr (+18,75%), medan den tre gånger rarare varianten, som Törngren saknade, auktionen dessförinnan sattes i blygsamma 15.000 kr (Ex. Antikören 10:194, såld 1990 för 33.000 kr +12,5%). Det finns säkert anledning att återkomma till denna auktion när intrycken ”lagt sig” lite, men så här tycker i alla fall några andra bloggare om MISAB 7:

Ingemar Svensson:  – ”Törngrens pärlor har av flera ansetts som för högt värderade”.

Kjell Holmberg:  – ”Jag fick dock intrycket att färre personer denna gång slutit upp på själva auktionen och ganska många objekt klubbades också till ”bordet”, d.v.s. anbud från frånvarande personer.

Roland Falkensson:  – ”Det som främst skiljer denna auktion från MISAB:s tidigare arrangemang var att objekten var fler, besökarna färre, utropen högre och tempot rasande. Effekten av detta blev att många objekt gick till on-line-budgivare, att rekordmånga objekt (över 200 st) förblev osålda samt en allmän känsla av att prisnivån blev lägre än på länge”.  – ”Dan Carlberg & Co har en del att fundera över i framtiden. Som köpare tycker man ju att en sån här auktion är kalas, men många säljare (däribland Törngren) var nog missnöjda med resultatet. Ska det komma fram toppobjekt även i framtiden så måste ju även säljarna vara nöjda”.

4 svar på ”MISAB 7 – köparnas auktion

  1. Instämmer, under förutsättning att det skriva är sant, vilket man får förmoda 😉 Trivasam blogg, alltid lär man sig något nytt.

  2. Jag har ingen anledning att tvivla på sanningshalten…tvärtom så har jag själv råkat ut för liknande behandling efter att jag lämnat in mynt hos en dansk auktionsfirma som ämnade etablera sig på den svenska marknaden för ett antal år sedan…om en auktionator på detta vis förlorar förtroendekapitalet hos samlarna är nog firmans dagar räknade…och mycket riktigt så finns inte denna firma kvar under sitt dåvarande namn…
    Kunskaper om vad som pågår bakom kulisserna är intressanta…och farliga för företaget ifråga om de når ut till en större kundkrets…
    …men att MISAB7 var ett misslyckande (enkom sett från MISABs och inlämnarnas håll) kan ha en mängd orsaker….kan det vara så att folk har mindre pengar att lägga på sitt hobby? Hade ett senare datum varit fördelaktigare? ….jag själv låg sjuk med högt feber…vilket grämer mig mycket eftersom slutpriserna på de mynt jag trånat efter i veckor faktiskt bara uppgick till en bråkdel av vad jag själv hade varit beredd att betala 🙁

  3. Ej heller jag har anledning att tvivla på sanningshalten, försökte bara pigga upp det hela lite. De relativt låga priserna på Misab kan kanske delvis förklaras med att många köpt så pass mycket mynt på Bonde och Hagandersuktionerna, på tidigare Misab-auktioner och på Nordlins fina auktion i november i fjol att de nödgas hålla igen lite nu. Ingen har obegränsat med kapital. Beror förstås vad man samlar på, med Misab 7 innehöll avsevärt färre mynt jag var intresserad av än tidigare auktioner; kollade ca 20 på visningen, 15 föll ifrån, 5 bjöd jag på och vann 3. På Nordlindsaukion var motsvarande siffror ca. 75-50-20. Samlar dock inte medeltidsmynt, poletter eller utland och där gick det kanske att fynda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.